A ddylech chi Farchnata i Allweddeiriau heb Gyfrol Chwilio?

Geiriau allweddol yw'r iaith gyffredin rhwng eich gobaith, eich gwefan a chanlyniadau'r peiriant chwilio rydych chi'n dod o hyd iddyn nhw. Maen nhw'n bwysig oherwydd eu perthnasedd a'u gallu i drosi. Ar gyfer safle fel Martech, gall allweddeiriau eang fod yn bwysig i yrru ymweliadau. Ond dim ond oherwydd ymweliadau a phoblogrwydd cyffredinol yw nod y blog hwn. Ar gyfer eich busnes, ni ddylai ymweliadau fod yn brif ddangosydd perfformiad eich gwefan, dylai fod yn addasiadau i chi. Sawl gwaith,

Weithiau mae Marchnata Glo yn Cynhyrchu Diemwntau

Mae marchnatwyr yn treulio llawer o'r Gwyliau'n cael eu dihiryn a'u cyhuddo o fasnacheiddio'r tymor. Ar ôl gwylio fy nithoedd yn monitro NORAD ar gyfer cynnydd Siôn Corn ledled y byd, roeddwn i'n meddwl y gallai fod yn werth myfyrio ar gyfraniadau cadarnhaol marchnata i'r tymor Gwyliau. Er bod dilledyn coch a gwyn Santa Claus wedi bod yn gyffredin ers ychydig flynyddoedd, cadarnhaodd Haddon Sundblom y fersiwn hon trwy greu cyfres o ddarluniau ar gyfer Coca-Cola yn y 1930au. Y bwriad yn wreiddiol oedd helpu

Mae gwiriwr sillafu yn llygad

Yr wythnos hon, roeddwn i newydd orffen darllen Righting the Mother Tongue: From Olde English to Email, the Tangled Story of English Spelling gan David Wolman. Efallai nad ydych chi'n gwybod beth yw orgraff ac etymoleg ac mae hynny'n iawn. Rwy'n gwybod fy mod i'n gigydd gramadeg a sillafu, ond gwnaeth y llyfr hwn i mi deimlo'n eithaf gwell am fy sgiliau. Mae miliynau o eiriau yn yr iaith Saesneg, ond mae'r myfyriwr graddedig ysgol uwchradd ar gyfartaledd yn gwybod amdano