Beth Yw Disgrifiadau Meta? Pam eu bod yn hanfodol i strategaethau peiriannau chwilio organig?

Weithiau ni all marchnatwyr weld y goedwig ar gyfer y coed. Gan fod optimeiddio peiriannau chwilio wedi cael cymaint o sylw yn ystod y degawd diwethaf, rydw i wedi sylwi bod llawer o farchnatwyr yn canolbwyntio cymaint ar reng a thraffig organig dilynol, maen nhw'n anghofio'r cam sy'n digwydd rhyngddynt mewn gwirionedd. Mae peiriannau chwilio yn gwbl hanfodol i allu pob busnes i yrru defnyddwyr gyda'r bwriad i'r dudalen ar eich gwefan sy'n bwydo'r bwriad i'ch cynnyrch neu wasanaeth. A meta

Sut i Ddefnyddio Allweddeiriau'n Effeithiol ar gyfer SEO a Mwy

Mae peiriannau chwilio yn dod o hyd i eiriau allweddol mewn gwahanol elfennau o dudalen ac yn eu defnyddio i benderfynu a ddylid rhestru'r dudalen mewn rhai canlyniadau ai peidio. Bydd defnydd cywir o eiriau allweddol yn cael eich mynegai ar gyfer chwiliadau penodol ond nid yw'n gwarantu lleoliad na safle o fewn y chwiliad hwnnw. Mae yna hefyd rai camgymeriadau allweddair cyffredin i'w hosgoi. Dylai pob tudalen dargedu casgliad tynn o eiriau allweddol. Yn fy marn i, ni ddylai fod gennych dudalen

Bara Cath, Maile Ohye a Dwrn y Mwnci

Newydd dderbyn yr e-bost hwn: clywais Douglas yn siarad yn Blog Indiana am sut mae SEO wedi marw ac nid yw geiriau allweddol mor bwysig ag yr arferent fod. Sut ydych chi'n argyhoeddi cleientiaid o hyn yn effeithiol? Byddai gennych ddiddordeb mewn cymryd. Nodyn: Er nad yw geiriau allweddol mor bwysig ... mae'n dal yn bwysig defnyddio'r allweddeiriau cywir. Rydyn ni'n treulio llawer o amser gyda'n cleientiaid ar ymchwil allweddair. Y sleid wnes i rannu gyda'r gynulleidfa iddi

6 Camsyniadau Allweddair Cyffredin

Wrth i ni barhau i blymio i ymchwil ddyfnach a dyfnach gyda chleientiaid ar y math o eiriau allweddol sy'n denu traffig chwilio, rydym yn canfod bod gan lawer o gwmnïau'r syniad anghywir o ran ymchwil a defnyddio geiriau allweddol. Gall tudalen sengl raddio'n dda ar gyfer dwsinau o eiriau allweddol. Mae pobl yn meddwl bod angen iddynt gael un dudalen i bob allweddair y maent am ei dargedu ... Yn syml, nid yw hynny'n wir. Os oes gennych dudalen sy'n rhengoedd