Ciplun Marchnata Digidol taledig Kenshoo: Ch4 2015

Bob blwyddyn rwy'n credu y bydd pethau'n dechrau lefelu, ond bob blwyddyn mae'r farchnad yn newid yn ddramatig - ac nid oedd 2015 yn ddim gwahanol. Cyfrannodd twf ffonau symudol, cynnydd hysbysebion rhestru cynnyrch, ymddangosiad mathau newydd o hysbysebion at rai newidiadau sylweddol yn ymddygiad defnyddwyr a'r gwariant cysylltiedig gan farchnatwyr. Mae'r ffeithlun newydd hwn o Kenshoo yn datgelu bod cymdeithasol wedi tyfu'n sylweddol yn y farchnad. Mae marchnatwyr yn cynyddu eu gwariant cymdeithasol 50%

Chwilio Gwariant Hysbysebu ar gyfer Ch3 2015 Yn Dangos Sifftiau Dramatig

Mae cleientiaid Kenshoo yn gweithredu ymgyrchoedd marchnata digidol sy'n rhedeg mewn mwy na 190 o wledydd ac yn cynnwys bron i hanner y Fortune 50 ar draws pob un o'r 10 rhwydwaith asiantaeth ad byd-eang gorau. Dyna lawer o ddata - a diolch byth fod Kenshoo yn rhannu'r data hwnnw gyda ni bob chwarter i arsylwi ar y tueddiadau newidiol. Mae defnyddwyr yn dibynnu ar ddyfeisiau symudol yn fwy nag erioed, ac mae marchnatwyr datblygedig yn dilyn yr un peth ag ymgyrchoedd sydd wedi'u optimeiddio fwyfwy a sicrhau canlyniadau cadarnhaol yn y ddau

BrightTag: Llwyfan Rheoli Tagiau Menter

Dau fater y mae gweithwyr proffesiynol marchnata menter yn ymladd ar-lein yn gyson yw'r gallu i leihau amseroedd llwyth eu gwefan A'r gallu i ddefnyddio opsiynau tagio ychwanegol yn gyflym ar eu priodweddau gwe. Efallai y bydd gan y gorfforaeth fenter nodweddiadol amserlen leoli sy'n cymryd wythnosau neu hyd yn oed fisoedd i gael newidiadau i'r wefan. Fe wnaeth un o'n cleientiaid menter integreiddio rheolaeth tag menter BrightTag ar eu gwefan gyda chanlyniadau anhygoel. Roedd eu gwefan yn rhedeg dadansoddeg lluosog