Dadansoddeg Cynnwys: Rheoli eFasnach o'r Diwedd i'r Diwedd ar gyfer Brandiau a Manwerthwyr

Mae manwerthwyr aml-sianel yn cydnabod pwysigrwydd cynnwys cynnyrch cywir, ond gyda degau o filoedd o dudalennau cynnyrch yn cael eu hychwanegu at eu gwefan bob dydd gan gannoedd o wahanol werthwyr, mae bron yn amhosibl monitro'r cyfan ohono. Ar yr ochr fflip, mae brandiau yn aml yn jyglo set ysgubol o flaenoriaethau, gan ei gwneud hi'n anodd iddynt sicrhau bod pob rhestriad yn parhau i fod yn gyfoes. Y mater yw bod manwerthwyr a brandiau yn aml yn ceisio mynd i'r afael â phroblem