Y 3 Piler Marchnata

Ennill, Cadwch, Tyfu ... dyna'r mantra o gwmni awtomeiddio marchnata Right On Interactive. Nid yw eu platfform awtomeiddio marchnata yn canolbwyntio'n llwyr ar gaffaeliad - maen nhw'n canolbwyntio ar gylch bywyd y cwsmer a dod o hyd i'r cwsmeriaid cywir, cadw'r cwsmeriaid hynny, a thyfu'r berthynas gyda'r cwsmeriaid hynny. Mae hynny'n llawer mwy effeithlon na'r chwilio diddiwedd am dennynau. Lluniodd T2C yr ffeithlun hwn gan ofyn cwestiwn pwysig, pam nad ydym yn strwythuro ein hadrannau marchnata fel hyn? Pam na wnawn ni