Celf a Gwyddoniaeth Marchnata Cynnwys

Er bod llawer o'r hyn yr ydym yn ei ysgrifennu ar gyfer cwmnïau yn ddarnau arweinyddiaeth meddwl, yn ateb cwestiynau cyffredin, a straeon cwsmeriaid - mae un math o gynnwys yn sefyll allan. P'un a yw'n bost blog, ffeithlun, papur gwyn neu hyd yn oed fideo, mae'r cynnwys sy'n perfformio orau yn adrodd stori sydd wedi'i hegluro neu ei darlunio'n dda, a'i chefnogi gan ymchwil. Mae'r ffeithlun hwn o Kapost wir yn tynnu ynghyd yr hyn sy'n perfformio orau ac mae'n enghraifft wych o ... gyfuniad o gelf

Tueddiadau wrth Recriwtio Marchnatwyr Cynnwys

Rydyn ni wedi cael ein bendithio yn ein hasiantaeth gyda pherthynas wych â gweithwyr proffesiynol marchnata cynnwys - o dimau golygyddol mewn cwmnïau menter, i ymchwilwyr a blogwyr alltraeth, i awduron arweinyddiaeth meddwl ar eu liwt eu hunain a phawb rhyngddynt. Cymerodd ddegawd i lunio'r adnoddau cywir ac mae'n cymryd amser i baru'r ysgrifennwr iawn â'r cyfle iawn. Rydyn ni wedi meddwl am logi awdur sawl gwaith - ond mae ein partneriaid yn gwneud gwaith mor anhygoel na fydden ni erioed wedi'i gael

Ysbrydion Marchnata'r Gorffennol, y Presennol a'r Dyfodol

Bob blwyddyn rwy'n ei chael hi'n anodd ysgrifennu post rhagfynegiadau ai peidio neu hyrwyddo swydd rhywun arall. Mae Kapost wedi llunio'r ffeithlun hwn - The Ghosts of Marketing Past, Present & Future: Nod ein ffeithlun oedd cymryd cipolwg ar y gorffennol, y presennol, a dyfodol marchnata rhy bell. Gobeithio eich bod chi'n ei hoffi. Mae rhagfynegiadau yn peri pryder imi oherwydd gallant osod disgwyliad na fydd yn dwyn ffrwyth. Rwy'n credu bod y

Kapost: Cydweithio, Cynhyrchu, Dosbarthu a Dadansoddi Cynnwys

Ar gyfer marchnatwyr cynnwys menter, mae Kapost yn darparu platfform sy'n cynorthwyo'ch tîm i gydweithredu a chynhyrchu cynnwys, llifoedd gwaith a dosbarthu'r cynnwys hwnnw, a dadansoddi defnydd y cynnwys. Ar gyfer diwydiannau rheoledig, mae Kapost hefyd yn ddefnyddiol wrth ddarparu trywydd archwilio ar olygiadau a chymeradwyaethau cynnwys. Dyma drosolwg: Mae Kapost yn rheoli pob cam o'r broses mewn un platfform: Strategaeth - mae Kapost yn darparu fframwaith persona lle rydych chi'n diffinio pob cam yn

A yw Marchnatwyr Cynnwys yn Barod i Amharu?

Mewn astudiaeth newydd a gomisiynwyd gan Kapost o Grŵp Aberdeen, canfu ymchwil mai ychydig o farchnatwyr sy'n teimlo eu bod yn cynhyrchu ac yn olrhain eu cynnwys yn ddigonol. Ac mae bwlch y gellir ei archwilio yn dod i'r amlwg rhwng arweinwyr cynnwys a dilynwyr cynnwys. Mae Kapost yn galw'r cyfnod trosglwyddo lle mae'r galw yn uchel ond mae cynllunio craff yn brin o Anhrefn Cynnwys. Fe wnaethant ddylunio'r ffeithlun isod i osod y rhwystrau (a'r buddion) allweddol i sefydlu strategaeth gweithrediadau cynnwys wedi'i thiwnio'n dda. Gyda phob