Trwsio Materion Caching gyda Flash, JavaScript, XML, KML neu Google Maps

Mae hon yn swydd fer a melys ar faterion caching. Mae safleoedd a phorwyr yn cael eu hadeiladu i wneud y gorau o adnoddau. Maen nhw'n ei wneud cystal weithiau fel bod y canlyniad terfynol yn torri'ch gwefan ddeinamig yn lle ei diweddaru mor aml ag yr hoffech chi. Heddiw roeddwn i'n gweithio gyda JW Player, chwaraewr Flash Movie sy'n tynnu rhestr o ffilmiau i mewn trwy ffeil XML. Y broblem yw ein bod bob amser yn diweddaru'r ffeil gyda