Gwirio Eich Rhestrau Marchnata E-bost Ar-lein: Pam, Sut, a Lle

Amser Darllen: 7 Cofnodion Sut i werthuso a dod o hyd i'r gwasanaethau gwirio e-bost gorau ar y we. Dyma restr fanwl o ddarparwyr yn ogystal ag offeryn lle gallwch brofi cyfeiriad e-bost yn yr erthygl.

Pob Marchnata E-bost nad yw Sizzles yn Sbam

Amser Darllen: <1 munud Mae'r ffeithlun hwn o LeadPages, datrysiad tudalen glanio, yn rhoi mewnwelediad gwych i farchnata e-bost ac ystadegau SPAM. Yr allwedd i'r ffeithlun hwn yw faint o negeseuon e-bost cyfreithlon sy'n dirwyn i ben yn y ffolder sothach. Mae'n debyg mai dyna lle mae llawer o'ch un chi hefyd. Mae e-bost yn seiliedig ar ganiatâd yn parhau i arwain y pecyn mewn cyfraddau clicio drwodd a throsi anhygoel. Mae cymaint o fusnesau yn rhoi eu holl ymdrech i mewn i strategaethau caffael i yrru mwy o draffig y maen nhw'n anghofio ffyrdd ohono

A yw E-bost yn farw?

Amser Darllen: 2 Cofnodion Pan ddarllenais y stori ddiweddar am grŵp TG yn y DU a oedd yn gwahardd e-bost, roedd yn rhaid imi stopio a meddwl am fy ngweithgaredd fy hun yn ddyddiol a faint o e-bost sy'n fy ysbeilio o ddiwrnod cynhyrchiol. Gofynnais y cwestiwn i'n darllenwyr trwy arolwg barn Zoomerang ac ychydig iawn oedd yn credu y byddai e-bost yn marw unrhyw bryd yn fuan. Nid e-bost yw'r broblem, yn fy marn i. Pan ddefnyddir e-bost yn effeithiol, mae'n

Cyfrinach Brwnt Marchnata E-bost a Darparwyr Gwasanaethau Rhyngrwyd

Amser Darllen: 4 Cofnodion Mae yna gyfrinach fudr yn y Diwydiant E-bost. Dyma'r eliffant yn yr ystafell nad oes unrhyw un yn siarad amdano. Ni all unrhyw un siarad amdano rhag ofn dial gan yr union bobl sydd i fod i blismona ein Mewnflwch. MAE SPAM WEDI DIM I'W WNEUD Â CHANIATÂD Mae hynny'n iawn. Fe'ch clywsoch yn iawn yma. Byddaf yn ei ailadrodd ... MAE SPAM WEDI DIM I'W WNEUD Â CHANIATÂD Un tro arall ... MAE SPAM WEDI DIM I'W WNEUD Â CHANIATÂD