Gwyliwr JSON: Offeryn Am Ddim i Ddosrannu a Gweld Allbwn JSON Eich API

Mae yna adegau pan fyddaf yn gweithio gydag JavaScript Object Notation APIs ac mae angen i mi ddatrys problemau sut rydw i'n dosrannu'r arae sy'n cael ei dychwelyd. Fodd bynnag, y rhan fwyaf o'r amser mae'n anodd oherwydd dim ond un llinyn ydyw. Dyna pryd mae Gwyliwr JSON yn dod i mewn yn handi iawn er mwyn i chi allu mewnoli'r data hierarchaidd, ei godio lliw, ac yna sgrolio drwyddo i ddarganfod y wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi. Beth yw Nodiant Gwrthrych JavaScript (JSON)? JSON (Gwrthrych JavaScript

Adeiladu Awtomeiddio Eich API REST, Panel Gweinyddol, a Dogfennaeth Postmon

Ffordd wych o raddio unrhyw raglen ar-lein yw gwahanu'ch rhyngwyneb defnyddiwr o'r haen ddata gan ddefnyddio Rhyngwyneb Rhaglennu Cymwysiadau (API). Os ydych chi'n newydd i ddatblygiad, mae API yn gysyniad eithaf syml. Yn union fel y byddwch yn mewngofnodi ac yn defnyddio cymhwysiad gwe trwy borwr a chyfres o geisiadau HTTP, gall eich cais wneud yr un peth trwy API REST a rhaglennu. Wrth i lawer o bobl ddechrau rhaglennu, maen nhw

ActionIQ: Llwyfan Data Cwsmer y Genhedlaeth Nesaf I Alinio Pobl, Technoleg a Phrosesau

Os ydych chi'n gwmni menter lle rydych chi wedi dosbarthu data mewn sawl system, mae Llwyfan Data Cwsmer (CDP) bron yn anghenraid. Yn aml, mae systemau wedi'u cynllunio tuag at broses gorfforaethol fewnol neu awtomeiddio ... nid y gallu i weld gweithgaredd neu ddata ar draws taith y cwsmer. Cyn i Lwyfannau Data Cwsmer gyrraedd y farchnad, roedd yr adnoddau angenrheidiol i integreiddio llwyfannau eraill yn atal un cofnod o wirionedd lle gall unrhyw un yn y sefydliad weld y gweithgaredd o gwmpas

Feedier: Llwyfan Adborth a Yrrir gan Wobr

Nid oes diwrnod yn mynd heibio nad wyf yn cael arolwg barn, arolwg na gofyn am adborth. Oni bai fy mod i'n wirioneddol fodlon neu'n ofidus gyda brand, yn nodweddiadol rydw i ddim ond yn dileu'r cais a symud ymlaen. Wrth gwrs, bob yn hyn a hyn, gofynnir i mi am adborth a dywedwyd wrthyf y byddai mor werthfawrogol y byddaf yn cael fy ngwobrwyo. Mae Feedier yn blatfform adborth sy'n caniatáu ichi gasglu adborth trwy wobrwyo'ch cwsmeriaid.

Beth yw safbwynt API? Ac Acronymau Eraill: REST, SOAP, XML, JSON, WSDL

Pan ddefnyddiwch borwr, mae eich porwr yn gwneud cais gan weinydd y cleient ac mae'r gweinydd yn anfon ffeiliau y mae eich porwr yn eu cydosod ac yn arddangos tudalen we gyda nhw. Ond beth pe byddech chi eisiau i'ch gweinydd neu dudalen we siarad â gweinydd arall yn unig? Byddai hyn yn gofyn ichi godio cod i API. Beth yw safbwynt API? Mae API yn acronym ar gyfer Rhyngwyneb Rhaglennu Cymwysiadau. Mae API yn set o arferion,