Mae Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol yn Methu

Y llynedd, ysgrifennais swydd mewn ymateb i Jonathan Salem Baskin, gan gymryd eithriad i'w syniad y gallai'r Cyfryngau Cymdeithasol fod yn beryglus i gwmnïau. (Cytunais ag ef mewn gwirionedd ar sawl cyfrif). Y tro hwn - yn fy marn i - hoeliodd Mr Baskin arno. Mae pob cwmni wedi bod yn neidio ar y bandwagon cyfryngau cymdeithasol, gan gynyddu gwariant marchnata yn yr arena honno, ond ychydig sy'n gweld yr enillion yr oeddent wedi gobeithio amdanynt. Mae Burger King wedi grilio trwodd

Yr Ysbeidiol Peryglus o Osgoi'r We Gymdeithasol

Roeddwn yn meddwl am enwi’r swydd hon, Pam fod Jonathan Salem Baskin yn Anghywir… ond rwy’n cytuno ag ef mewn gwirionedd ar lawer o bwyntiau yn ei swydd, The Dangerous Lure of the Social Web. Rwy'n cytuno, er enghraifft, bod gurus cyfryngau cymdeithasol yn aml yn ceisio gwthio busnesau i ysgogi'r cyfryngau heb ddeall yn llawn y diwylliant neu'r adnoddau yn y cwmni maen nhw'n gweithio gyda nhw. Ni ddylai fod yn syndod, serch hynny. Maen nhw'n ceisio gwerthu cynnyrch ... eu

Beth sy'n Eich pasio heibio?

Ddoe cefais ginio gyda ffrind da i mi, Bill. Wrth i ni fwyta ein cawl tortilla cyw iâr gwych yn Scotty's Brewhouse, trafododd Bill a minnau'r foment lletchwith honno lle mae methiant yn newid i lwyddiant. Rwy'n credu bod pobl wirioneddol dalentog yn gallu delweddu risg a gwobr a gweithredu yn unol â hynny. Maent yn neidio ar gyfle, hyd yn oed os yw'r risg yn anorchfygol ... ac yn aml mae'n arwain at eu llwyddiant. Os ydw i'n eich colli chi, cadwch gyda mi. Dyma an