30 Llwyfan Cyfathrebu Cymdeithasol Menter

Mae systemau rheoli prosiect ar-lein wedi esblygu i lwyfannau cydweithredu cymdeithasol, gan ymgorffori ffrydiau gweithgaredd, tasgau, amserlennu, rheoli dogfennau ac integreiddio i systemau allanol. Mae hwn yn ddiwydiant sy'n dod yn ei flaen yn gyflym ac mae yna lawer o chwaraewyr yn y diwydiant. Fe wnaethon ni geisio nodi'r chwaraewyr gorau yn y farchnad platfform cyfathrebu cymdeithasol menter yma! Azendoo - Cynllunio, trefnu, cydweithredu ac olrhain gwaith eich tîm o un lle sengl. Bizzmine - Llwyfan llif gwaith hyblyg i symleiddio'ch prosesau busnes. Bloomfire

Kapost: Cydweithio, Cynhyrchu, Dosbarthu a Dadansoddi Cynnwys

Ar gyfer marchnatwyr cynnwys menter, mae Kapost yn darparu platfform sy'n cynorthwyo'ch tîm i gydweithredu a chynhyrchu cynnwys, llifoedd gwaith a dosbarthu'r cynnwys hwnnw, a dadansoddi defnydd y cynnwys. Ar gyfer diwydiannau rheoledig, mae Kapost hefyd yn ddefnyddiol wrth ddarparu trywydd archwilio ar olygiadau a chymeradwyaethau cynnwys. Dyma drosolwg: Mae Kapost yn rheoli pob cam o'r broses mewn un platfform: Strategaeth - mae Kapost yn darparu fframwaith persona lle rydych chi'n diffinio pob cam yn

Zapier: Awtomeiddio Llif Gwaith ar gyfer Busnes

Wnes i erioed sylweddoli y byddai'n rhaid i mi aros 6 blynedd cyn i ni ddechrau gweld cymwysiadau sy'n delweddu rhyngwynebau rhaglennu cymwysiadau yn ddeallus ... ond rydyn ni'n cyrraedd yno o'r diwedd. Yahoo! Lansiwyd pibellau yn 2007 ac roedd ganddo rai cysylltwyr ar gyfer trin a chysylltu systemau, ond nid oedd ganddo integreiddio â llu o wasanaethau gwe ac APIs a oedd yn ffrwydro ar draws y we. Mae Zapier yn ei hoelio… gan eich galluogi i awtomeiddio tasgau rhwng gwasanaethau ar-lein - 181 ar hyn o bryd! Mae Zapier ar gyfer

B2B: Mae fideos yn Dylanwadu ar Benderfyniadau Prynu

Mae fideo wedi cael ei gyffwrdd cryn dipyn â marchnata defnyddwyr, ond gallai'r cyfle go iawn fod gyda marchnata busnes-i-fusnes (B2B). Mewn astudiaeth ddiweddar a ryddhawyd gan Eccolo Media, roedd amlgyfrwng ar frig y rhestr gyfochrog fel y cyfryngau sy'n tyfu gyflymaf y mae'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau a dylanwadwyr yn eu defnyddio i wneud penderfyniadau prynu. Fel y gwelsom ym mhob arolwg blaenorol, y mathau cyfochrog a ddefnyddir amlaf yw pamffledi cynnyrch a thaflenni data. Mewn gwirionedd, dim ond cynyddu y mae ymatebwyr wedi cynyddu