Beth yw Marchnata Mewn Amser (JITM) a Pam mae Marchnatwyr yn Ei Fabwysiadu?

Pan oeddwn i'n gweithio yn y diwydiant papurau newydd, roedd gweithgynhyrchu mewn pryd yn eithaf poblogaidd. Rhan o'r gwerthfawrogiad oedd y byddech chi'n lleihau'r cyllid sydd ynghlwm wrth stoc a storio, ac yn gweithio'n llawer anoddach i baratoi ar gyfer y galw. Roedd data yn agwedd hanfodol, gan sicrhau na fyddem byth yn rhedeg allan o'r rhestr eiddo yr oeddem ei hangen wrth allu bod yn hyblyg a diwallu gofynion ein cwsmeriaid. Wrth i ddata cwsmeriaid cyfoethog ddod yn llawer mwy ar gael yn