Athrylith Marchnata Jim Irsay

Ddydd Sul, trechodd y Indianapolis Colts y Tennessee Titans i ddod yn Bencampwyr De AFC. Cyn y gêm, fodd bynnag, cynhaliodd perchennog Colts, Jim Irsay, ymgyrch farchnata hollol wych dros Twitter. Rhag ofn nad oeddech chi ar y manylion, gadewch i ni adolygu trydariadau Irsay o Ragfyr 31ain: I ENNILL PRIUS A $ 4K - Am 1:15 pm y dydd Sul hwn bydd Prius du wedi'i barcio ar y plaza allanol ar y gogledd y tu allan i Stadiwm Olew Lucas… I ENNILL PRIUS

Ydych chi wedi Cymryd Myers-Briggs? ENTP?

Mae pawb ohonom yn casáu cael ein taflu i fwced, ond es i mewn i sgwrs wych gyda rhywun ar Myers-Briggs. Nid yw'r canlyniadau erioed wedi amrywio dros y degawd diwethaf, rwy'n ENTP. Dyma ddyfyniad: mae ENTPs yn gwerthfawrogi eu gallu i ddefnyddio dychymyg ac arloesedd i ddelio â phroblemau. Gan ymddiried yn eu dyfeisgarwch i'w cael allan o drafferth, maent yn aml yn esgeuluso paratoi'n ddigonol ar gyfer unrhyw sefyllfa benodol. Y nodwedd hon, ynghyd â'u tueddiad i danamcangyfrif