Sut i Gadw Eich Dyddiad Hawlfraint wedi'i Ddiweddaru'n Raglennol Ar Eich Gwefan neu'ch Siop Ar-lein

Rydyn ni wedi bod yn gweithio'n galed yn datblygu integreiddiad Shopify ar gyfer cleient sy'n eithaf cadarn a chymhleth ... mwy i ddod ar hynny pan fyddwn yn ei gyhoeddi. Gyda’r holl ddatblygiad yr ydym yn ei wneud, roeddwn yn embaras pan oeddwn yn profi eu safle i weld bod yr hysbysiad hawlfraint yn y troedyn wedi dyddio…yn dangos y llynedd yn lle eleni. Roedd yn amryfusedd syml gan ein bod wedi codio maes mewnbwn testun i'w arddangos

CometChat: API Testun, Testun Grŵp, Llais, a Sgwrs Fideo a SDKs

P'un a ydych chi'n adeiladu cymhwysiad gwe, ap Android, neu ap iOS, mae gwella'ch platfform gyda'r gallu i'ch cwsmeriaid sgwrsio â'ch tîm mewnol yn ffordd anhygoel o wella profiad cwsmeriaid a dyfnhau ymgysylltiad â'ch sefydliad. Mae CometChat yn galluogi datblygwyr i adeiladu profiad sgwrsio dibynadwy a llawn sylw i unrhyw ap symudol neu we. Ymhlith y nodweddion mae Sgwrs Testun 1-i-1, Sgwrs Testun Grŵp, Dangosyddion Teipio a Darllen, Arwyddo Sengl (SSO), Llais a Fideo

Gwyliwr JSON: Offeryn Am Ddim i Ddosrannu a Gweld Allbwn JSON Eich API

Mae yna adegau pan fyddaf yn gweithio gydag JavaScript Object Notation APIs ac mae angen i mi ddatrys problemau sut rydw i'n dosrannu'r arae sy'n cael ei dychwelyd. Fodd bynnag, y rhan fwyaf o'r amser mae'n anodd oherwydd dim ond un llinyn ydyw. Dyna pryd mae Gwyliwr JSON yn dod i mewn yn handi iawn er mwyn i chi allu mewnoli'r data hierarchaidd, ei godio lliw, ac yna sgrolio drwyddo i ddarganfod y wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi. Beth yw Nodiant Gwrthrych JavaScript (JSON)? JSON (Gwrthrych JavaScript

Ai Cod Stiwdio Weledol yw'r Golygydd Cod OSX Gorau Ar Y Farchnad?

Bob wythnos rwy'n treulio amser gyda ffrind da i mi, Adam Small. Mae Adam yn ddatblygwr gwych ... mae wedi datblygu platfform marchnata eiddo tiriog cyfan sydd â nodweddion anhygoel - hyd yn oed dim ond ychwanegu opsiynau uniongyrchol-i-bost i'w asiantau anfon cardiau post heb orfod eu dylunio hyd yn oed! Fel fi, mae Adam wedi datblygu ar draws sbectrwm ieithoedd a llwyfannau rhaglennu. Wrth gwrs, mae'n ei wneud yn broffesiynol a phob dydd tra fy mod i'n sownd yn datblygu pob

Pam Mae Cyflymder Gwefan yn Bwysig a 5 Ffordd i'w Gynyddu

A ydych erioed wedi rhoi’r gorau iddi ar dudalen we sy’n llwytho’n araf, gan dapio’r botwm cefn i fynd i ddod o hyd i’r wybodaeth yr oeddech yn chwilio amdani yn rhywle arall? Wrth gwrs, mae gennych chi; mae gan bawb ar un adeg neu'r llall. Wedi'r cyfan, bydd 25% ohonom yn cefnu ar dudalen os nad yw wedi llwytho mewn pedair eiliad (a dim ond wrth i amser fynd yn ei flaen mae'r disgwyliadau'n codi). Ond nid dyna'r unig reswm bod cyflymder gwefan yn bwysig. Mae safleoedd Google yn ystyried perfformiad eich gwefan a