Ai Cod Stiwdio Weledol yw'r Golygydd Cod OSX Gorau Ar Y Farchnad?

Bob wythnos rwy'n treulio amser gyda ffrind da i mi, Adam Small. Mae Adam yn ddatblygwr gwych ... mae wedi datblygu platfform marchnata eiddo tiriog cyfan sydd â nodweddion anhygoel - hyd yn oed dim ond ychwanegu opsiynau uniongyrchol-i-bost i'w asiantau anfon cardiau post heb orfod eu dylunio hyd yn oed! Fel fi, mae Adam wedi datblygu ar draws sbectrwm ieithoedd a llwyfannau rhaglennu. Wrth gwrs, mae'n ei wneud yn broffesiynol a phob dydd tra fy mod i'n sownd yn datblygu pob

Blitz: Profi Perfformiad a Llwyth o'r Cwmwl

Mae'n anodd meddwl am gyfatebiaeth ar gyfer y llwyth a roddir ar weinydd gwe felly dyma fynd. Dychmygwch eich bod chi'n weinydd gwe ac mae'ch ymwelwyr yn ganiau o domatos. Os oes gennych un neu ddwy gan o fwyd, gallwch eu cario yn eithaf hawdd. Pentyrru ychydig gannoedd yn eich breichiau ac ni all unrhyw un o'r bwyd gyrraedd lle mae angen iddyn nhw fod. Nawr, pe gallech chi rywsut leihau maint pob can,

Bugsnag: Adrodd am Fygiau Amser Real

Rheswm arall eto pam rydyn ni'n caru cynnal WordPress ar Flywheel yw'r mynediad hawdd i logiau PHP i roi gwybodaeth i ni am wallau yn themâu ac ategion ein cleientiaid rydyn ni'n datblygu ynddynt. Er bod hynny'n wych ar gyfer datblygu WordPress, nid yw llawer o westeion yn darparu. mynediad hawdd i ffeiliau log a gwallau ar lwyfannau cynnal eraill. Mae Bugsnag yn blatfform SaaS gwych sy'n canfod damweiniau yn eich apiau a ddatblygwyd yn Ruby, Python, PHP, Java, Android, iOS, yn awtomatig.

Mae Quark Promote yn Cynnig Datrysiad Hybrid ar gyfer Anghenion Cyhoeddi Eich Busnes

Mae Quark wedi lansio cymhwysiad gwe hybrid sy'n ymgorffori templedi proffesiynol ynghyd â meddalwedd bwrdd gwaith newydd, Quark Promote. Mae'n fodel eithaf diddorol ... lawrlwythwch y cymhwysiad sy'n seiliedig ar Windows a gallwch chi ddechrau golygu a lanlwytho'ch deunyddiau marchnata. Ar ôl i'ch deunyddiau gael eu huwchlwytho, gallwch eu hargraffu a'u dosbarthu'n lleol trwy rwydwaith o gyhoeddwyr. Mae'r gwasanaeth yn caniatáu ichi ddylunio cardiau apwyntiad, pamffledi, cardiau busnes, cwponau, taflenni data, amlenni, taflenni, pen llythyrau a chardiau post