Rhestr Ddymuniadau Marchnata Busnesau Bach 2014

A allai 2014 fod y flwyddyn y gwnaethom ni i gyd roi'r gorau i fynd ar ôl gwrthrychau sgleiniog a dychwelyd i strategaethau marchnata sydd wedi hen ennill eu plwyf? Bachgen, gobeithio felly ... gwelsom lawer o gwmnïau yn mynd ar ôl rhai tueddiadau gwallgof yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Erbyn i'w cyllidebau sychu heb unrhyw ganlyniadau, dyna pam y byddent o'r diwedd yn rhoi galwad inni. Roedd gormod i'w cyfrif a throdd fy stumog yn gwylio rhai o'r cwmnïau technoleg a