Transera: Dadansoddeg Ymgysylltu â Chwsmeriaid ar gyfer Canolfannau Cyswllt

Mae Transera yn cynnig platfform dadansoddeg Meddalwedd fel Gwasanaeth, wedi'i gynnal gan gwmwl, i ganolfannau galwadau fesur ymgysylltiad cwsmeriaid. Mae Dadansoddwr Ymgysylltu â Chwsmeriaid Transera yn gymhwysiad dadansoddeg rhyngweithiol i berfformio dadansoddiad ar ryngweithio cwsmeriaid a gweithgaredd asiantau i benderfynu beth sy'n cynhyrchu'r canlyniadau busnes gorau. Yna gellir defnyddio'r mewnwelediadau hyn i newid ymddygiad asiantau a systemau canolfannau cyswllt ar y safle ac yn y cwmwl i yrru gwell perfformiad a phrofiadau cwsmeriaid. Dadansoddwr Ymgysylltu â Chwsmeriaid yn dod ynghyd

System Galw Hybrid Rhyngweithio = Rhyfeddol

Ddydd Llun, cefais gyfle i fynd ar daith i Ryngweithio, gwrando ac arsylwi ar eu system ar waith, a defnyddio arddangosiad llawn o Hey Otto - system gynadledda llais a gwe sy'n defnyddio technoleg Rhyngweithio yn y pen ôl. Mae cwmnïau sydd â chanolfannau galwadau mawr yn mynd i lawr dwy ffordd wahanol, naill ai systemau adnabod lleferydd awtomataidd (ASR) neu trwy gyflogi ystafelloedd drud mawr o fynychwyr canolfannau galwadau. Mae'r alwad nodweddiadol i IVR yn rhwystredig, ac