Marchnata Hoax? Hysbysfyrddau Undersea Ivar

Yn ôl Youtube, mae 72 awr o fideo yn cael ei lanlwytho bob munud! Mae defnyddwyr Twitter yn trydar 400 miliwn o weithiau bob dydd. Mewn byd sydd mor llawn sŵn, mae'n anodd clywed cynnyrch, gwefan neu wasanaeth. Mae'n anoddach fyth pan nad oes unrhyw beth gwirioneddol eithriadol am y peth sy'n cael ei farchnata. Bob dydd, mae herwyr yn wynebu'r her i godi uwchlaw'r sŵn. Mewn gobeithion o ysgogiad creadigol, trof at 2009

Gweddnewidiad Busnes Indy: Y dyddiad cau yw Yfory!

Pan oeddwn i lawr yn Houston, nododd un o’r siaradwyr sut y bydd cwmni’n gwario mwy o arian ar eu lobi nag y byddant ar eu presenoldeb ar-lein. Nid oes unrhyw un yn gofyn i wneuthurwr soffa beth yw'r enillion ar fuddsoddiad ar soffa ledr braf ar gyfer y lobi - ond mae pawb yn torri ac yn cynion ar gost gwefan newydd. Mae gormod o gwmnïau'n anwybyddu'r strategaeth yn gyfan gwbl - yn rhy brysur gyda'u cerrynt