Rydych chi'n Dal i Ddefnyddio'r Gair hwnnw “Creadigol”…

Cyhoeddodd Robert Half Technology a The Creative Group astudiaeth ac Anghydffurfiaeth Marchnata Digidol, lle mae 4 o bob 10 CIO yn dweud nad oes gan eu cwmni'r gefnogaeth sydd ei hangen ar gyfer prosiectau marchnata digidol. Er nad wyf yn amau ​​a yw hynny'n gywir, mae'r astudiaeth wedyn yn rhannu rhywfaint o'r data yn ddau fwced, swyddogion gweithredol TG a swyddogion gweithredol creadigol. Nid wyf yn siŵr fy mod yn credu bod rhyw fath o gydberthynas rhwng bod yn berson TG neu fod yn berson creadigol.

Pa mor beryglus yw'ch Twr Tech?

Beth fyddai'r effaith pe bai'ch twr technoleg yn cwympo i'r llawr? Mae'n syniad a'm trawodd ychydig ddydd Sadwrn yn ôl gan fod fy mhlant yn chwarae rhan Jenga tra roeddwn i'n gweithio ar gyflwyniad newydd ynghylch pam y dylai marchnatwyr ailfeddwl am eu pentyrrau technoleg. Fe wnaeth fy nharo bod gan staciau technoleg a thyrau Jenga lawer yn gyffredin mewn gwirionedd. Mae Jenga, wrth gwrs, yn cael ei chwarae trwy bentyrru blociau pren tan y cyfan

Beth all Marchnatwyr Ddysgu o Ymchwil Trawsnewid TG Dell?

Mae Dell yn diffinio Trawsnewid Technoleg Gwybodaeth fel y broses o wella technoleg gwybodaeth a chyfathrebu er mwyn gwneud bywydau pobl yn fwy effeithlon a gwell. Mae trawsnewid TG hefyd yn canolbwyntio ar wella seilwaith er mwyn annog effeithlonrwydd mewn systemau oherwydd gostyngiad yn y gwastraff o adnoddau. Rwyf wedi bod yn gweithio gyda Mark Schaefer a'i gleient, Dell Technologies, dros yr ychydig fisoedd diwethaf i gyhoeddi podlediadau sy'n rhoi mewnwelediad i'r bobl sy'n gyrru Trawsnewid TG

Dyfodol Martech

Trafodwyd a daliwyd technoleg bresennol a dyfodol Technoleg Marchnata yng Nghynhadledd gyntaf Martech yn Boston. Roedd yn ddigwyddiad a werthwyd allan a ddaeth ag arweinwyr meddwl amrywiol ym myd Martech ynghyd. O flaen llaw, cefais gyfle i gysylltu â chadeirydd y gynhadledd, Scott Brinker, i drafod esblygiad y diwydiant a sut mae rôl y Prif Dechnolegydd Marchnata wedi dod yn rôl hanfodol o fewn sefydliadau marchnata ledled y byd. Yn ein sgwrs, Scott

Mwy o Ddata, Mwy o Heriau

Data Mawr. Nid wyf yn siŵr amdanoch chi Folks ond mae'r rhan fwyaf o'n cleientiaid yn boddi ynddo. Er bod y pentyrrau o ddata yn parhau i gronni, rydym fel arfer yn canfod nad yw'r mwyafrif o'n cleientiaid yn trin rhai o'r strategaethau marchnata sylfaenol sy'n angenrheidiol i gaffael, cadw a gwella gwerth cwsmeriaid. Nid yn unig hynny, maen nhw'n cael trafferth gyda datgysylltiad enfawr rhwng TG a marchnata. Ddoe ddiwethaf, roedd yn rhaid i mi siarad ag un o dîm TG ein cleientiaid