Rydych chi'n Dal i Ddefnyddio'r Gair hwnnw “Creadigol”…

Cyhoeddodd Robert Half Technology a The Creative Group astudiaeth ac Anghydffurfiaeth Marchnata Digidol, lle mae 4 o bob 10 CIO yn dweud nad oes gan eu cwmni'r gefnogaeth sydd ei hangen ar gyfer prosiectau marchnata digidol. Er nad wyf yn amau ​​a yw hynny'n gywir, mae'r astudiaeth wedyn yn rhannu rhywfaint o'r data yn ddau fwced, swyddogion gweithredol TG a swyddogion gweithredol creadigol. Nid wyf yn siŵr fy mod yn credu bod rhyw fath o gydberthynas rhwng bod yn berson TG neu fod yn berson creadigol.