Fe wnaeth ychwanegu Preheader E-bost Cynyddu fy Nghyfradd Lleoli Mewnflwch 15%

Mae dosbarthu e-bost yn dwp. Dydw i ddim yn twyllo. Mae wedi bod o gwmpas ers dros 20 mlynedd ond mae gennym 50+ o gleientiaid e-bost o hyd sydd i gyd yn arddangos yr un cod yn wahanol. Ac mae gennym ni ddegau o filoedd o Ddarparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISPs) sydd â rheolau eu hunain yn y bôn ynglŷn â rheoli SPAM. Mae gennym ESPs sydd â rheolau llym y mae'n rhaid i fusnesau gydymffurfio â nhw wrth ychwanegu tanysgrifiwr sengl ... ac nid yw'r rheolau hynny byth yn cael eu cyfleu i'r

Glanhau Rhestr Cyfeiriadau E-bost: Pam Mae Angen Hylendid E-bost A Sut I Ddewis Gwasanaeth

Mae marchnata e-bost yn gamp gwaed. Yn yr 20 mlynedd diwethaf, yr unig beth sydd wedi newid gydag e-bost yw bod anfonwyr e-bost da yn parhau i gael eu cosbi fwy a mwy gan ddarparwyr gwasanaeth e-bost. Er y gallai ISPs ac ESPs gydlynu'n llwyr pe byddent am wneud hynny, nid ydynt yn gwneud hynny. Canlyniad hyn yw bod perthynas wrthwynebus rhwng y ddau. Mae Darparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISPs) yn blocio Darparwyr Gwasanaeth E-bost (ESPs) ... ac yna mae ESPs yn cael eu gorfodi i rwystro

Beth Yw Enw Enw Cyfeiriad IP A Sut Mae'ch Sgôr IP yn Effeithio ar Eich Cyflawniad E-bost?

O ran anfon e-byst a lansio ymgyrchoedd marchnata e-bost, mae sgôr IP eich sefydliad, neu enw da IP, yn bwysig iawn. Fe'i gelwir hefyd yn sgôr anfonwr, mae'r enw da IP yn effeithio ar y gallu i gyflenwi e-bost, ac mae hyn yn sylfaenol ar gyfer ymgyrch e-bost lwyddiannus, yn ogystal ag ar gyfer cyfathrebu'n ehangach. Yn yr erthygl hon, rydym yn archwilio sgoriau IP yn fwy manwl ac yn edrych ar sut y gallwch gynnal enw da IP cryf. Beth Yw Sgôr IP

Beth yw cynhesu IP?

Os yw'ch cwmni'n anfon cannoedd o filoedd o negeseuon e-bost fesul danfoniad, gallwch redeg i mewn i rai materion arwyddocaol gyda darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd yn llwybro'ch holl negeseuon e-bost i'r ffolder sothach. Mae ESPs yn aml yn gwarantu eu bod yn anfon e-bost ac yn aml yn siarad am eu cyfraddau dosbarthu uchel, ond mae hynny mewn gwirionedd yn cynnwys danfon e-bost i ffolder sothach. Er mwyn gweld eich gallu i gyflenwi blwch derbyn, mae'n rhaid i chi ddefnyddio platfform trydydd parti fel