Sut I Optimeiddio Eich Busnes, Safle, ac Ap ar gyfer Chwilio Apple

Mae'r newyddion am Apple yn cynyddu ei ymdrechion peiriannau chwilio yn newyddion cyffrous yn fy marn i. Roeddwn bob amser yn gobeithio y gallai Microsoft gystadlu â Google ... ac roeddwn yn siomedig na chyrhaeddodd Bing fantais gystadleuol sylweddol mewn gwirionedd. Gyda'u caledwedd eu hunain a'u porwr gwreiddio, byddech chi'n meddwl y gallen nhw fachu mwy o gyfran o'r farchnad. Nid wyf yn siŵr pam nad ydyn nhw wedi gwneud hynny ond mae Google yn tra-arglwyddiaethu ar y farchnad gyda chyfran o'r farchnad o 92.27% ... ac mae gan Bing ddim ond 2.83%.

Nid yw 57% o bobl yn eich argymell chi oherwydd…

Nid yw 57% o bobl yn argymell eich cwmni oherwydd bod gennych wefan symudol sydd wedi'i optimeiddio'n wael. Mae hynny'n brifo ... ac rydyn ni'n gwybod Martech Zone yn un ohonyn nhw! Er bod gennym raglen symudol wych, rydym yn gwybod bod thema symudol safonol Jetpack yn boen i edrych ar ein gwefan arno. Wrth i ni barhau i weithio gyda'n cleientiaid ac adolygu eu dadansoddeg, mae'n dod yn eithaf amlwg i ni nad yw ein cleientiaid nad ydyn nhw wedi'u optimeiddio ar eu cyfer

Optimeiddio'ch Delweddau E-bost ar gyfer Arddangosfeydd Retina

Wrth i arddangosfeydd cydraniad uchel ddod yn gyffredin ar bron pob dyfais, mae'n bwysig bod marchnatwyr yn manteisio ar yr effaith sydd gan ddatrysiad uwch i'w gynnig. Gall eglurder delweddau a ddefnyddir mewn e-byst, er enghraifft, gael effaith ddramatig gyda'r darllenydd e-bost. Mae creu eich graffeg yn iawn ac yna eu maintio / eu graddio - i gyd wrth optimeiddio maint ffeil y delweddau - yn gydbwysedd cain i sicrhau eich bod yn cael eich optimeiddio ar gyfer yr ymateb gorau

Apiau Swyddogol Google Analytics ar gyfer iPhone ac Android

Mae'r cymwysiadau symudol swyddogol Google Analytics iPhone a Google Analytics Android wedi'u rhyddhau er mwyn i chi allu cyrchu'ch holl ddata gwe ac ap Google Analytics o'ch iPhone. Mae'r ap hyd yn oed yn cynnwys adroddiadau Amser Real. Mae'r ap yn optimeiddio cynlluniau a rheolaethau adroddiadau Google Analytics ar gyfer amgylchedd symudol, felly cewch y profiad gorau ni waeth pa ddyfais rydych chi'n ei defnyddio. Er enghraifft, mae'r app yn addasu'r arddangosfa yn awtomatig i ffitio'ch sgrin

FirehoseChat: Sgwrs Safle Wedi'i Integreiddio â Mac, iPhone ac iPad

Mae FirehostChat yn apiau cwbl frodorol gyda hysbysiadau gwthio sydd mor hawdd â thecstio. Gallwch hyd yn oed dderbyn hysbysiadau sgwrsio ar sgrin clo eich iPhone gyda'u cymhwysiad symudol. Gellir adnabod defnyddwyr yn ôl eu lleoliad corfforol a gallwch chi nodi'r dudalen maen nhw arni yn ogystal â'u gwybodaeth system. Daw'r fersiwn taledig gyda CSS cwbl addasadwy, cefnogaeth aml-ddefnyddiwr a'ch hanes sgwrsio. Mae'n debyg eich bod chi'n cael llawer mwy o draffig nag yr ydych chi'n sylweddoli,

Fy Dadansoddeg: Google Analytics ar gyfer iPhone

Mae KISSmetrics wedi rhyddhau cymhwysiad iPhone AM DDIM newydd o'r enw My Analytics. Dyma'r ffordd gyflymaf i weld sut mae'ch metrigau Google Analytics yn gwneud pan fyddwch chi i ffwrdd o'ch desg. Yn gynharach eleni, roedd y Folks yn KISSmetrics yn chwilio am ap Google Analytics gweddus i'w helpu i gadw tabiau ar eu data eu hunain. Ac ni allent ddod o hyd i un. Naill ai roedd yr apiau symudol yn FFORDD yn rhy sylfaenol ac ni fyddent yn gadael ichi wneud unrhyw gymariaethau, neu

Zapier: Awtomeiddio Llif Gwaith ar gyfer Busnes

Wnes i erioed sylweddoli y byddai'n rhaid i mi aros 6 blynedd cyn i ni ddechrau gweld cymwysiadau sy'n delweddu rhyngwynebau rhaglennu cymwysiadau yn ddeallus ... ond rydyn ni'n cyrraedd yno o'r diwedd. Yahoo! Lansiwyd pibellau yn 2007 ac roedd ganddo rai cysylltwyr ar gyfer trin a chysylltu systemau, ond nid oedd ganddo integreiddio â llu o wasanaethau gwe ac APIs a oedd yn ffrwydro ar draws y we. Mae Zapier yn ei hoelio… gan eich galluogi i awtomeiddio tasgau rhwng gwasanaethau ar-lein - 181 ar hyn o bryd! Mae Zapier ar gyfer

Como: Adeiladu Ap Symudol heb unrhyw God

Mae gan dros 6 biliwn o bobl fynediad at ffonau symudol. Mae defnyddwyr o'r fath eisiau bwyd am gynnwys, gan roi cyfle gwych i farchnatawyr ymgysylltu â nhw trwy gyflwyno cynnwys perthnasol. Mae'r rhan fwyaf o farchnatwyr yn cyflwyno cynnwys symudol trwy apiau. Mae apiau'n wydn, bob amser ar gael a bob amser yn gyfredol. Mae'n caniatáu i farchnatwyr ddarparu cynnwys ffocws sy'n benodol i'r angen. Fodd bynnag, mae'n haws dweud na gwneud apiau symudol da sy'n ennyn diddordeb y gynulleidfa wedi'i thargedu. Er bod y trothwy ar gyfer