Profwch Ar Draws Dyfeisiau yn Hawdd gydag Adobe Shadow

Os ydych chi erioed wedi bod yn profi gwefan ar draws porwyr symudol a thabledi, gall fod yn ofalus ac yn cymryd llawer o amser. Mae rhai cwmnïau wedi cynnig offer i ddynwared rendro ar y dyfeisiau, ond nid yw byth yr un fath â phrofi ar y ddyfais eu hunain. Roeddwn i'n darllen cylchgrawn Web Designer heddiw a darganfyddais fod Adobe wedi lansio Shadow, offeryn i helpu dylunwyr i baru a gweithio gyda'r dyfeisiau mewn amser real. Ar yr olwg gyntaf,