10 Technoleg Fodern Sy'n Gwella Marchnata Digidol

Amser Darllen: 3 Cofnodion Weithiau mae gan y gair aflonyddwch arwyddocâd negyddol. Nid wyf yn credu bod unrhyw dechnoleg fodern yn tarfu ar farchnata digidol heddiw, rwy'n credu ei fod yn cael ei wella ganddo. Mae marchnatwyr sy'n addasu ac yn mabwysiadu technolegau mwy newydd yn gallu personoli, ymgysylltu a chysylltu â'u rhagolygon a'u cwsmeriaid mewn ffyrdd llawer mwy ystyrlon. Mae'r diwrnodau swp a chwyth yn symud y tu ôl i ni wrth i systemau ddod yn well wrth dargedu a rhagfynegi ymddygiad defnyddwyr a busnesau.

Y Cyfle Marchnata Rhyfeddol Yn Dod Gyda IoT

Amser Darllen: 4 Cofnodion Wythnos neu ddwy yn ôl gofynnwyd imi siarad mewn digwyddiad rhanbarthol ar Rhyngrwyd Pethau. Fel cyd-westeiwr podlediad Dell Luminaries, rwyf wedi cael tunnell o amlygiad i gyfrifiadura Edge a'r arloesedd technolegol sydd eisoes yn siapio. Fodd bynnag, os ydych chi'n chwilio am gyfleoedd marchnata mewn perthynas ag IoT, yn onest does dim llawer o drafod ar-lein. Mewn gwirionedd, rwy'n siomedig gan y bydd IoT yn trawsnewid y berthynas rhwng

Mae'ch Cystadleuwyr yn Gweithio ar y Strategaeth IoT A Fydd Yn Eich Claddu

Amser Darllen: 2 Cofnodion Mae nifer y dyfeisiau sy'n gysylltiedig â'r Rhyngrwyd yn fy nghartref a swyddfa yn parhau i dyfu bob mis. Mae gan bob un o'r eitemau sydd gennym ar hyn o bryd bwrpas eithaf amlwg - fel rheolyddion golau, gorchmynion llais, a thermostatau rhaglenadwy. Fodd bynnag, mae miniaturization parhaus technoleg a'u cysylltiad yn tarfu ar fusnes fel na welsom erioed o'r blaen. Yn ddiweddar, anfonwyd copi o Internet of Things: Digitize or Die: Transform your organisation. Cofleidio

Peidiwch â thanamcangyfrif Effaith Siop Brics a Morter

Amser Darllen: 2 Cofnodion Yn ddiweddar, gwnaethom rannu rhai enghreifftiau o sut y gall Enterprise IoT (Internet of Things) gael effaith enfawr ar werthiannau siopau adwerthu. Roedd fy mab yn rhannu stori newyddion gyda mi ar fanwerthu a nododd rai ystadegau eithaf llwm ynghylch agor a chau siopau adwerthu. Er bod y bwlch o gau yn parhau i gynyddu, mae'n bwysig cydnabod bod y wlad hon yn parhau i agor mwy a mwy o allfeydd manwerthu. Hyd yn oed Amazon, yr hyn a elwir yn fanwerthu

A fydd Menter IoT yn Helpu i Neidio'r Diwydiant Manwerthu?

Amser Darllen: 2 Cofnodion Mae benthycwyr yn cefnogi cyllido diwydiant manwerthu sydd eisoes yn sâl. Mae Bloomberg hyd yn oed yn rhagweld y gall yr Apocolypse Manwerthu fod arnom yn gyflym. Mae'r diwydiant manwerthu yn llwgu am arloesi, ac efallai y bydd Rhyngrwyd Pethau yn darparu'r hwb sydd ei angen. Mewn gwirionedd, mae 72% o fanwerthwyr yn cymryd rhan mewn prosiectau Enterprise Internet of Things (EIoT) ar hyn o bryd. Mae hanner yr holl fanwerthwyr eisoes yn ymgorffori technoleg agosrwydd yn eu marchnata. Beth yw EIoT? Yn y mentrau heddiw, mae cynnydd

Dell EMC World: 10 Term yn Trawsnewid Technoleg Gwybodaeth

Amser Darllen: 4 Cofnodion Waw, am gwpl o wythnosau! Os ydych chi wedi sylwi nad ydw i wedi bod yn ysgrifennu mor aml, mae hyn oherwydd i mi wneud un gornest ar daith allan i Dell EMC World lle cefais i Mark Schaefer a minnau gyfweld â'r arweinyddiaeth ar draws cwmnïau Dell Technology ar gyfer eu podlediad Luminaries. I roi'r persbectif hwn ar y gynhadledd hon, cerddais 4.8 milltir y diwrnod cyntaf a chyfartaledd o 3 milltir bob dydd ar ôl ... a hynny gyda chymryd seibiannau cyson

Sut Chwyldroodd y Rhyngrwyd Manwerthu All-lein All-lein

Amser Darllen: 2 Cofnodion Os nad oeddech wedi clywed, mae Amazon yn agor rhwydwaith mawr o siopau naid mewn canolfannau yn yr UD, gyda 21 o siopau wedi'u lleoli mewn 12 talaith eisoes ar agor. Mae pŵer manwerthu yn parhau i ddenu defnyddwyr. Er bod llawer o ddefnyddwyr yn manteisio ar fargeinion ar-lein, mae profi cynnyrch yn bersonol yn dal i bwyso'n uchel gyda siopwyr. Mewn gwirionedd mae 25% o bobl yn prynu ar ôl chwiliad lleol gyda 18% o'r rhain yn cael eu gwneud o fewn diwrnod Mae'r Rhyngrwyd wedi newid sut

10 Tueddiadau i'w Gwylio mewn Marchnata Digidol ar gyfer 2016

Amser Darllen: 2 Cofnodion Mae gennym ni bodlediad marchnata gwych ar y gweill lle rydyn ni'n trafod y newidiadau anhygoel sy'n digwydd yn union o fewn maes marchnata cynnwys marchnata digidol. Ond mae marchnata digidol yn parhau i fynd trwy drawsnewidiadau anhygoel hefyd. Mae'r ffeithlun hwn o Cube yn tynnu sylw at y diweddaraf y dylai marchnatwyr fod yn arsylwi arno yn 2016. Dyma 10 Tueddiad mewn Enillion Marchnata Digidol ar Fuddsoddiad - mae'r ffeithlun yn siarad â mynd y tu hwnt i fetrigau gwagedd fel traffig a chyfranddaliadau, ond