Y 3 nodwedd yn iOS 16 a fydd yn effeithio ar fanwerthu ac e-fasnach

Pryd bynnag y bydd Apple yn cael fersiwn newydd o iOS, mae yna ffanffer enfawr ymhlith defnyddwyr bob amser ar y gwelliannau profiad y byddant yn eu cyflawni gan ddefnyddio Apple iPhone neu iPad. Mae yna effaith sylweddol ar fanwerthu ac e-fasnach hefyd, serch hynny, mae hynny'n aml yn cael ei danddatgan yn y miloedd o erthyglau a ysgrifennwyd o gwmpas y we. Mae iPhones yn dal i ddominyddu marchnad yr Unol Daleithiau gyda 57.45% o'r gyfran o ddyfeisiau symudol - felly nodweddion gwell sy'n effeithio ar fanwerthu ac e-fasnach

Yn ôl i'r Sizzle: Sut y Gall Marchnatwyr E-Fasnach Ddefnyddio'n Greadigol i Mwyhau'r Adenillion

Mae diweddariadau preifatrwydd Apple wedi newid yn sylfaenol sut mae marchnatwyr e-fasnach yn gwneud eu swyddi. Yn y misoedd ers i'r diweddariad gael ei ryddhau, dim ond canran fach o ddefnyddwyr iOS sydd wedi dewis olrhain hysbysebion. Yn ôl diweddariad diweddaraf mis Mehefin, roedd tua 26% o ddefnyddwyr app byd-eang yn caniatáu i apiau eu holrhain ar ddyfeisiau Apple. Roedd y ffigur hwn yn llawer is yn yr Unol Daleithiau ar 16% yn unig. BusinessOfApps Heb ganiatâd penodol i olrhain gweithgaredd defnyddwyr ar draws gofodau digidol, mae llawer

Adeiladwr Cod QR: Sut i Ddylunio a Rheoli Codau QR Hardd ar gyfer Digidol neu Argraffu

Mae gan un o'n cleientiaid restr o dros 100,000 o gwsmeriaid y mae wedi'u dosbarthu iddynt ond nad oes ganddynt gyfeiriad e-bost i gyfathrebu â nhw. Roeddem yn gallu gwneud atodiad e-bost a oedd yn cyfateb yn llwyddiannus (yn ôl enw a chyfeiriad post) a chychwynasom ar daith groeso sydd wedi bod yn eithaf llwyddiannus. Y 60,000 o gwsmeriaid eraill yr ydym yn anfon cerdyn post atynt gyda'u gwybodaeth lansio cynnyrch newydd. Er mwyn gyrru perfformiad ymgyrchu, rydym yn cynnwys