Sut Cwblhaodd BoomTown ei Stack Martech Gyda Deallusrwydd Galwad

Mae sgyrsiau, ac yn enwedig galwadau ffôn, yn parhau i fod ymhlith y dulliau mwyaf effeithiol ar gyfer cysylltu â phobl a'u troi'n gwsmeriaid ffyddlon. Mae ffonau clyfar wedi cau'r bwlch rhwng pori ar-lein a gwneud galwadau - a phan ddaw at bryniannau cymhleth, gwerth uchel, mae pobl eisiau mynd ar y ffôn a siarad â bod dynol. Heddiw, mae technoleg ar gael i ychwanegu mewnwelediad i'r galwadau hyn, felly gall marchnatwyr wneud yr un penderfyniadau craff, wedi'u gyrru gan ddata

Pwysigrwydd Galwadau Ffôn yn Nhaith y Cwsmer

Un o'r nodweddion rydyn ni'n eu lansio gyda'n cyfeirlyfr asiantaeth yw clicio i ffonio. Ac yn ddiweddar, gwnaethom gyflogi rhith-gynorthwyydd ar gyfer ein hasiantaeth ein hunain. Yr hyn rydyn ni wedi dod yn boenus o ymwybodol ohono yw na fydd rhai rhagolygon a busnesau yn gwneud busnes oni bai eu bod nhw'n gallu codi'r ffôn a deialu'r busnes. Ar wahân i argaeledd, y mater arall yn syml yw cyfleustra. Mae mwy a mwy o bobl yn defnyddio dyfeisiau symudol i ymchwilio a dod o hyd i'r busnesau

Heb Olrhain Galwadau, mae Eich Priodoliad Ymgyrch yn Tyfu'n Fwy Anghywir

Mae gennym gleient menter sydd â sawl adran o fewn marchnata ... cysylltiadau cyhoeddus, cyfryngau traddodiadol, optimeiddio peiriannau chwilio, marchnata symudol, datblygu cynnwys a mwy. Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym yn gwybod bod y traffig a'r trawsnewidiadau ar gyfer SEO a chynnwys wedi dyblu oherwydd bod dadansoddeg wedi'i hintegreiddio'n iawn trwy'r wefan. Mae yna broblem enfawr, serch hynny. Mae eu hadran farchnata yn defnyddio'r un rhif ffôn trwy gydol pob ymgyrch waeth beth fo'u cyfrwng. Y canlyniad yw bod unrhyw un sy'n galw

Mae'r Sianel Galwad Mewnol yn Anferth ... a Heb ei Gyffwrdd

Un diwydiant sydd wedi'i dan-werthu'n fawr ac sy'n gyfle enfawr i farchnatwyr yw olrhain galwadau. Wrth i ffonau smart ddod yn fwy cyffredin mewn busnes ar gyfer darllen e-byst, chwilio am fusnesau, ac ymchwilio i'n pryniannau - mae mwy a mwy o bobl yn syml yn clicio'r rhif ffôn y maen nhw'n dod o hyd iddo ar y wefan. I gwmnïau sy'n hysbysebu ar draws sianeli cyfryngau, mae hon yn broblem enfawr oherwydd eu bod yn cam-adrodd y sianel sy'n cynhyrchu'r alwad, yr arweinydd a'r trawsnewid. Mae gennym ni