RIP: Mae'ch Holl Gronfeydd Data Yn Perthyn i Matt

Collodd y byd technoleg berson arbennig ddoe, ei ffrind Matthew S. Theobald. Roedd Matt yn berson anhygoel a gwych, gan ddatblygu a dylunio modd i fynegeio data'r byd trwy'r Rhyngrwyd. Ysgrifennais am Internous ar ôl cwrdd â Matt ar ôl digwyddiad Indiana Llai lleol y llynedd. Roedd gan Matt weledigaeth ac aethpwyd ar ei drywydd yn ddiflino. Y tro diwethaf i mi ei weld, roedd yn nerfus yn cael mwg allan ar y cylch. Fe wnes i gydnabod

Mam yr Holl Gronfeydd Data

Waw, mam yr holl gronfeydd data. Mae Internous yn fenter i gatalogio a threfnu'r holl gronfeydd data yn y byd. Pan ddywedodd Matt wrthyf yn gyntaf beth yr oedd yn gweithio arno, roedd fy llygaid yn gwydro drosodd oherwydd maint pur y fenter. O'r Safle Mewnol: Mae'r Rhif Amgylchedd Chwilio Rhyngrwyd (ISEN) ar gyfer ymchwilwyr sy'n ei chael hi'n anodd dod o hyd i gronfeydd data ar-lein perthnasol, wedi'u gwerthuso, a'u chwilio. Yr ISEN yw sylfaen