Popeth y mae angen i fanwerthwyr ei wybod am Strategaethau Disgownt a Chwpon

Waw - cyn gynted ag y gwelais yr ffeithlun hwn gan VoucherCloud, taleb a safle disgownt blaenllaw yn y DU, roeddwn i'n gwybod bod yn rhaid i mi ei rannu! Mae'r ffeithlun yn olwg gynhwysfawr ar ostyngiadau manwerthu, strategaethau talebau, cardiau teyrngarwch ac arferion gorau marchnata cwpon i fanwerthwyr. Mae'n darparu proffil defnyddiwr cwpon, awgrymiadau a thriciau ar gyfer optimeiddio'ch ymgyrchoedd, a thunnell o enghreifftiau gan fanwerthwyr blaenllaw. Yr hyn rwy'n ei werthfawrogi fwyaf yw'r dyfyniad hwn