7 Rhesymau Pam fod Ffurflenni Arweiniol yn farw

Mae manwerthwyr digidol a siopau brics a morter bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd ac arloesol o ddal mwy o dennyn a'u troi'n gwsmeriaid sy'n talu. Byddai dweud bod hon yn her fawr yn danddatganiad gwarthus, gan fod dyfodiad y rhyngrwyd wedi gwneud cystadleuaeth yn gyflymach i bob diwydiant y gellir ei ddychmygu. Trwy gydol y blynyddoedd, byddai manwerthwyr yn gosod ffurflenni “Cysylltu â Ni” ar eu gwefan gyda'r gobaith y byddai porwyr â diddordeb yn cysylltu â nhw

Beth yw marchnata rhyngweithiol?

Mae ffrind da, Pat Coyle, yn gofyn, Beth yw Marchnata Rhyngweithiol? Mae gan Wikipedia y diffiniad canlynol: Mae Marchnata Rhyngweithiol yn cyfeirio at y duedd esblygol mewn marchnata lle mae marchnata wedi symud o ymdrech yn seiliedig ar drafodion i sgwrs. Daw'r diffiniad o farchnata rhyngweithiol gan John Deighton yn Harvard, sy'n dweud mai marchnata rhyngweithiol yw'r gallu i annerch y cwsmer, cofio'r hyn y mae'r cwsmer yn ei ddweud a mynd i'r afael â'r cwsmer eto mewn ffordd sy'n dangos ein bod yn cofio beth