Y Strategaethau Sy'n Lladd Eich Marchnata Cynnwys #CONEX

Amser Darllen: 2 Cofnodion Ddoe rhannais gymaint a ddysgais am adeiladu strategaethau ABM yn CONEX, cynhadledd yn Toronto gydag Uberflip. Heddiw, fe wnaethant dynnu pob stop allan trwy ddod â phob archfarchnad farchnata oedd gan y diwydiant i'w gynnig - Jay Baer, ​​Ann Handley, Marcus Sheridan, Tamsen Webster, a Scott Stratten i enwi ond ychydig. Fodd bynnag, nid y vibe oedd eich cynnwys nodweddiadol sut-tos ac awgrymiadau. Fy marn i yn unig ydyw, ond roedd y drafodaeth heddiw yn llawer mwy

Mae'r cynnwys dros dro, mae ymddiriedaeth a chywirdeb yn para

Amser Darllen: 3 Cofnodion Yr wythnosau diwethaf roeddwn i allan o'r dref ac ni lwyddais i neilltuo cymaint o amser i ysgrifennu cynnwys ag y byddwn fel arfer. Yn hytrach na thaflu rhai swyddi hanner asyn allan, roeddwn i'n gwybod ei bod hi'n dymor gwyliau i lawer o'm darllenwyr hefyd, a dewisais beidio ag ysgrifennu bob dydd. Ar ôl degawd o ysgrifennu, dyna'r math o beth sy'n fy ngyrru'n wallgof - dim ond rhan ohono yw ysgrifennu

Mae Data Perffaith yn Amhosib

Amser Darllen: 2 Cofnodion Mae marchnata yn yr oes fodern yn beth doniol; er bod ymgyrchoedd marchnata ar y we yn llawer haws i'w holrhain nag ymgyrchoedd traddodiadol, mae cymaint o wybodaeth ar gael fel y gall pobl gael eu parlysu wrth geisio am fwy o ddata a gwybodaeth gywir 100%. I rai, mae'r amser a arbedir trwy allu darganfod yn gyflym nifer y bobl a welodd eu hysbyseb ar-lein yn ystod mis penodol yn cael ei ddirprwyo erbyn yr amser