A yw Twitter yn Eich Sianel Gwasanaeth Eto?

Os galwaf eich cwmni gyda chwyn neu gwestiwn, dim ond eich cynrychiolydd cwsmer sy'n fy nghlywed. Os gofynnaf ar Twitter, serch hynny, mae fy 8,000 o ddilynwyr yn fy nghlywed… ac mae’r rhai sy’n ail-drydar yn ehangu’r gynulleidfa i’w rhwydweithiau. Mae Twitter yn prysur ddod yn ffactor democrataidd i gwsmeriaid sydd eisiau atebion. Ydych chi'n gwrando ar Twitter? Nid yw Twitter yn chwiw nac yn gwmni ... mae'n gyfrwng cyfathrebu effeithiol. Nid oes angen i chi gymryd rhan (heblaw ymateb), ond chi