SDL: Rhannwch Negeseuon Unedig â'ch Cwsmeriaid Byd-eang

Heddiw, mae marchnatwyr sy'n chwilio am y ffordd gyflymaf a doethaf i reoli profiad eu cwsmeriaid yn troi eu pennau tuag at y cwmwl. Mae hyn yn caniatáu i'r holl ddata cwsmeriaid lifo i mewn ac allan o systemau marchnata yn ddi-dor. Mae hefyd yn golygu bod proffiliau cwsmeriaid yn diweddaru’n gyson a bod setiau data cwsmeriaid yn cael eu creu’n awtomatig mewn amser real, gan ddarparu golwg gwbl integredig o ryngweithio cwsmeriaid ar draws menter brand. SDL, crewyr y Cwmwl Profiad Cwsmer (CXC),