Jeremy Bloom All-Americanaidd a Phrif Swyddog Gweithredol yn Trafod Integrate

Yn unigryw ymhlith ei gyfoedion yn y diwydiant, cafodd y Prif Swyddog Gweithredol Jeremy Bloom yrfa anhygoel fel athletwr proffesiynol. Mae'n addysgwr Oriel Anfarwolion, pencampwr y byd deirgwaith, Olympiad dwy-amser ac un ar ddeg o fedalau aur Cwpan y Byd. Os nad yw hynny'n ddigonol, roedd Jeremy yn Americanwr ym Mhrifysgol Colorado ac yn ddrafft 5ed rownd i'r Philadelphia Eagles. Cwblhaodd ei yrfa NFL gyda'r Pittsburgh Steelers. Rwy'n credu y gallwn fod wedi siarad â Jeremy am oriau, ond roedd hyn

Cyflymu'ch Piblinell â Chynhyrchu Plwm Awtomataidd

Ychydig iawn o gwmnïau sydd â'r pŵer gwerthu i alw ar bob gobaith sydd ar gael. Mae hynny'n golygu ei fod yn aml yn cael ei adael i siawns neu deimlad perfedd ar ba ragolygon y dylech chi dreulio'r amser mwyaf gyda nhw. Yn amlach na pheidio, mae hyn yn achosi trychineb i gwmnïau. Maen nhw'n treulio amser ar ragolygon na fydd byth yn trosi tra bydd ganddyn nhw dennynau sy'n boeth ac yn barod i wneud busnes. Mae llwyfannau cynhyrchu plwm awtomataidd yn cynnig dull gwahanol lle

5 Dimensiynau Rhagoriaeth Gweithrediadau Marchnata

Am dros ddegawd, rydym wedi arsylwi Gweithrediadau Gwerthu yn helpu i fonitro a gweithredu strategaethau gwerthu mewn amser real mewn sefydliadau. Tra bod yr Is-lywydd yn gweithio ar strategaethau a thwf tymor hir, roedd gweithrediadau gwerthu yn fwy tactegol ac yn darparu arweinyddiaeth a hyfforddiant dyddiol i gadw'r bêl i symud. Dyma'r gwahaniaeth rhwng y prif hyfforddwr a'r hyfforddwr tramgwyddus. Beth yw Gweithrediadau Marchnata? Gyda dyfodiad strategaethau marchnata omnichannel ac awtomeiddio marchnata, rydym wedi gweld llwyddiant yn y diwydiant