Creu Teithiau Profiad Cwsmer yn Fintech | Gweminar Salesforce Galw

Wrth i brofiad digidol barhau i fod y prif faes ffocws i gwmnïau Gwasanaeth Ariannol, taith y cwsmer (pwynt cyffwrdd digidol wedi'i bersonoli sy'n digwydd ar draws y sianel) yw sylfaen y profiad hwnnw. Ymunwch â ni wrth i ni roi mewnwelediad i sut i ddatblygu eich teithiau eich hun ar gyfer caffael, mynd ar fwrdd, cadw, a chynyddu gwerth gyda'ch rhagolygon a'ch cwsmeriaid. Byddwn hefyd yn edrych ar y teithiau mwyaf effeithiol a weithredir gyda'n cwsmeriaid. Gweminar Dyddiad ac Amser Dyma a

OneLocal: Cyfres o Offer Marchnata ar gyfer Busnesau Lleol

Mae OneLocal yn gyfres o offer marchnata sydd wedi'u cynllunio i fusnesau lleol gael mwy o gwsmeriaid i mewn i gerdded i mewn, atgyfeiriadau, ac - yn y pen draw - i dyfu refeniw. Mae'r platfform yn canolbwyntio ar unrhyw fath o gwmni gwasanaeth rhanbarthol, sy'n rhychwantu'r diwydiannau modurol, iechyd, lles, gwasanaethau cartref, yswiriant, eiddo tiriog, salon, sba, neu ddiwydiannau manwerthu. Mae OneLocal yn darparu cyfres i ddenu, cadw a hyrwyddo'ch busnes bach, gydag offer ar gyfer pob rhan o daith y cwsmer. Mae offer cwmwl OneLocal yn helpu

Rhagfynegiad: Bydd Eich Busnes yn Fusnes E-fasnach

Ydych chi wedi gweld ein gwefan sydd newydd ei lansio? Mae'n wirioneddol anhygoel. Buom yn gweithio ar ddyluniadau a datblygiad ein cyhoeddiad am ymhell dros 6 mis ac ni allaf ddweud wrthych faint o amser a dreuliasom. Y mater yn syml oedd na allem ddatblygu gorffeniad yn ddigon cyflym. Yn fy marn i, mae unrhyw un sy'n adeiladu thema o'r dechrau heddiw yn gwneud anghymwynas â'r busnes maen nhw'n gweithio gyda nhw. Roeddwn i'n gallu mynd allan

Brwydr y Mewnflwch

Ar gyfartaledd, mae tanysgrifwyr yn derbyn 416 o negeseuon e-bost masnachol y mis ... dyna lawer o negeseuon e-bost ar gyfer y person cyffredin. Mae mwy o bobl yn darllen e-byst sy'n delio â'u cyllid a'u teithio nag unrhyw gategori arall ... ac mae'n bwysig nodi nad tanysgrifwyr i'ch e-bost yn unig yw tanysgrifwyr - maen nhw hefyd yn tanysgrifio i'ch cystadleuydd. Mae sicrhau bod eich e-bost wedi'i ddylunio'n dda ac yn ymatebol i ddyfeisiau symudol yn isafswm llwyr. Cael e-bost cymhellol dyna o