Tueddiadau ac Ystadegau Ffrydio Byw

Un o'n prosiectau eleni yw adeiladu desg ffrydio byw yn ein stiwdio podlediad. Mewn gwirionedd gallwn ddefnyddio'r un offer sain wrth ychwanegu fideo. Mae offer fideo yn gostwng yn y pris ac mae llawer o becynnau yn dechrau dod i'r amlwg gan gwmnïau fideo byw ar gyfer rheoli stiwdio fach. Rydyn ni'n gobeithio cael o leiaf 3 chamera a system ar gyfer rheoli traean is ac integreiddio fideo o benbyrddau neu feddalwedd cynadledda. Mae mabwysiadu'n gynnar wedi