7 Offer ar gyfer Ymchwil Farchnata sy'n Berthnasol i'ch Niche

Mae'r byd yn newid yn gyson ac mae marchnata yn newid yn ei sgil. Ar gyfer marchnatwyr, mae'r datblygiad hwn yn ddarn arian dwy ochr. Ar y naill law, mae'n gyffrous dal i fyny â thueddiadau marchnata yn barhaus a meddwl am syniadau newydd. Ar y llaw arall, wrth i fwy a mwy o feysydd marchnata godi, mae marchnatwyr yn dod yn brysurach - mae angen inni drin strategaeth farchnata, cynnwys, SEO, cylchlythyrau, cyfryngau cymdeithasol, llunio ymgyrchoedd creadigol, ac ati. Yn ffodus, mae gennym farchnata

Shoutcart: Ffordd Syml I Brynu Gweiddi Gan Ddylanwadwyr Cyfryngau Cymdeithasol

Mae sianeli digidol yn parhau i dyfu ar gyfradd gyflym, her i farchnatwyr ym mhobman wrth iddynt benderfynu beth i'w hyrwyddo a ble i hyrwyddo eu cynhyrchion a'u gwasanaethau ar-lein. Wrth i chi geisio cyrraedd cynulleidfaoedd newydd, mae yna sianeli digidol traddodiadol fel cyhoeddiadau diwydiant a chanlyniadau chwilio ... ond mae yna ddylanwadwyr hefyd. Mae marchnata dylanwadwyr yn parhau i dyfu mewn poblogrwydd oherwydd bod dylanwadwyr wedi tyfu a churadu eu cynulleidfa a'u dilynwyr yn ofalus dros amser. Mae gan eu cynulleidfa

HypeAuditor: Eich Stack Marchnata Dylanwadol Ar gyfer Instagram, YouTube, TikTok, neu Twitch

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydw i wir wedi cynyddu fy mentrau marchnata cysylltiedig a dylanwadol. Rwy'n eithaf dethol wrth weithio gyda brandiau - gan sicrhau nad yw'r enw da rydw i wedi'i adeiladu yn cael ei faeddu wrth osod disgwyliadau gyda'r brandiau ar sut y byddaf o bosibl yn gallu cynorthwyo. Mae dylanwadwyr yn ddylanwadol yn unig oherwydd bod ganddyn nhw gynulleidfa sy'n ymddiried, yn gwrando ac yn gweithredu ar eu newyddion neu eu hargymhellion a rennir. Dechreuwch werthu crap ac rydych chi'n mynd i golli