Blwyddyn - Twf Symudol 700%

Heddiw yw dechrau Cyngres Mobile World 2012 yn Barcelona. Wrth baratoi, mae'r bobl yn beiriannol wedi datblygu'r ffeithlun canlynol gyda rhai ystadegau syfrdanol ar dwf hysbysebu symudol yn ystod y 12 mis diwethaf. Ni ddylai unrhyw farchnatwr fod yn amau ​​twf marchnata symudol ... a dylai fod yn gweithredu ar strategaethau symudol - gan gynnwys gwefannau cymdeithasol, symudol wedi'u optimeiddio, profiadau apiau a marchnata SMS.

Rhai Hiwmor Ymgynghorol ... Y Llwy a'r Llinyn

Gan ffrind, Bob Carlson, yn HealthX: Gwers oesol ar sut y gall ymgynghorwyr wneud gwahaniaeth i sefydliad. Yr wythnos diwethaf, aethom â rhai ffrindiau allan i fwyty newydd, a sylwi bod y gweinydd a gymerodd ein harcheb yn cario llwy ym mhoced ei grys. Roedd yn ymddangos ychydig yn rhyfedd. Pan ddaeth y bachgen bws â'n dŵr a'n teclynnau, sylwais fod ganddo lwy ym mhoced ei grys hefyd. Yna edrychais o gwmpas llif