Pum Ffordd Cwmnïau Martech yn Chwarae'r Gêm Hir O ystyried Gwariant Marchnata Galw Heibio o 28%

Mae pandemig Coronavirus wedi dod gyda'i set o heriau a dysgiadau o safbwynt cymdeithasol, personol a busnes. Mae wedi bod yn heriol cadw twf busnes newydd oherwydd ansicrwydd economaidd a chyfleoedd gwerthu wedi'u rhewi. A nawr bod Forrester yn disgwyl cwymp posib o 28% mewn gwariant marchnata dros y ddwy flynedd nesaf, gall rhai o'r 8,000+ o gwmnïau martech fod (yn aneffeithlon) yn sgrialu i or-wneud eu hunain wrth baratoi. Fodd bynnag, yr hyn y credaf fydd yn cadw busnesau martech i dyfu

Mae'r Oes Ddigidol Yn Newid Popeth yn Gyflym

Pan fyddaf yn siarad â gweithwyr ifanc nawr, mae'n frawychus meddwl nad ydyn nhw'n cofio'r dyddiau nad oedd gennym ni'r Rhyngrwyd. Mae rhai hyd yn oed ddim yn cofio amser heb gael ffôn clyfar. Eu canfyddiad o dechnoleg erioed yw ei bod wedi parhau i ddatblygu. Rydyn ni wedi cael degawdau o gyfnodau yn fy oes lle setlodd datblygiadau technoleg ... ond nid yw hynny'n wir bellach. Rwy'n cofio'n amlwg yn gweithio ar flwyddyn, 1 mlynedd a 5 mlynedd