ActionIQ: Llwyfan Data Cwsmer y Genhedlaeth Nesaf I Alinio Pobl, Technoleg a Phrosesau

Os ydych chi'n gwmni menter lle rydych chi wedi dosbarthu data mewn sawl system, mae Llwyfan Data Cwsmer (CDP) bron yn anghenraid. Yn aml, mae systemau wedi'u cynllunio tuag at broses gorfforaethol fewnol neu awtomeiddio ... nid y gallu i weld gweithgaredd neu ddata ar draws taith y cwsmer. Cyn i Lwyfannau Data Cwsmer gyrraedd y farchnad, roedd yr adnoddau angenrheidiol i integreiddio llwyfannau eraill yn atal un cofnod o wirionedd lle gall unrhyw un yn y sefydliad weld y gweithgaredd o gwmpas

Harneisio Amserau digynsail i Ail-lunio Sut Rydym yn Gweithio

Bu cymaint o newid i'r ffordd yr ydym yn gweithio yn ystod y misoedd diwethaf fel na fyddai rhai ohonom efallai'n sylweddoli ar unwaith y mathau o ddatblygiadau arloesol a oedd eisoes yn ennill stêm cyn i'r pandemig byd-eang daro. Fel marchnatwyr, mae technoleg yn y gweithle yn parhau i ddod â ni'n agosach fel tîm fel y gallwn wasanaethu ein cwsmeriaid yn yr amseroedd anodd hyn, hyd yn oed wrth i ni lywio heriau yn ein bywydau ein hunain. Mae'n bwysig bod yn onest â chwsmeriaid, fel

Beth yw data mawr? Beth yw Buddion Data Mawr?

Yr addewid o ddata mawr yw y bydd gan gwmnïau lawer mwy o wybodaeth ar gael iddynt i wneud penderfyniadau a rhagfynegiadau cywir ar sut mae eu busnes yn gweithredu. Gadewch i ni gael rhywfaint o fewnwelediad i Ddata Mawr, beth ydyw, a pham y dylem ei ddefnyddio. Mae Data Mawr yn Fand Gwych Nid dyna'r hyn rydyn ni'n siarad amdano yma, ond fe allech chi hefyd wrando ar gân wych wrth i chi ddarllen am Big Data. Dydw i ddim