Pam fod Infograffeg Mor Boblogaidd? Awgrym: Cynnwys, Chwilio, Cymdeithasol, a Throsi!

Mae llawer ohonoch yn ymweld â'n blog oherwydd yr ymdrech gyson a roddais i rannu ffeithluniau marchnata. Yn syml, dwi'n eu caru ac maen nhw'n hynod boblogaidd. Mae yna sawl rheswm pam mae ffeithluniau'n gweithio cystal i strategaethau marchnata digidol busnesau: Gweledol - Mae hanner ein hymennydd wedi'u neilltuo i weledigaeth ac mae 90% o'r wybodaeth rydyn ni'n ei chadw yn weledol. Mae lluniau, graffiau a lluniau i gyd yn gyfryngau hanfodol i gyfathrebu â'ch prynwr. 65%

4 Ffyrdd Strategol i Wella'ch Cynnwys Gweledol yn 2020

Yn 2018 gwelodd tua 80% o farchnatwyr gynnwys gweledol yn eu strategaethau cyfryngau cymdeithasol. Yn yr un modd, tyfodd y defnydd o fideos bron i 57% rhwng 2017 a 2018. Rydym bellach wedi dechrau mewn cyfnod lle mae defnyddwyr eisiau cynnwys apelgar, ac maent ei eisiau yn gyflym. Yn ogystal â gwneud hynny'n bosibl, dyma pam y dylech ddefnyddio cynnwys gweledol: Hawdd ei rannu Syml i'w gofio Hwyl ac ymgysylltu Mae'n amlwg felly bod angen i chi gamu i fyny'ch gêm marchnata gweledol.

Y Syniadau Da Marchnata Cynnwys ar gyfer Gyrru Mwy o Draffig ac Ymgysylltu

Yr wythnos hon rydw i'n ôl yn y swyddfa o siarad yn Sioux Falls yn yr Concept ONE Expo. Fe wnes i brif gyflwyniad ar sut y gallai cwmnïau ail-lansio eu rhaglen farchnata ddigidol i arbed amser, arbed adnoddau, gwella'r profiad digidol omni-sianel, ac - yn y pen draw - gyrru mwy o ganlyniadau busnes. Roedd peth o'r cyngor yn wrth-reddfol i safonau ac arferion gorau'r diwydiant. Fodd bynnag, dyna oedd pwynt fy mhrif gyweirnod ... nid yw cynnwys rhyfeddol yn aml

10 Tactegau Cyfryngau Cymdeithasol sy'n Hybu Cyfranddaliadau a Throsi

Yn wahanol i'r gred boblogaidd, mae marchnata cyfryngau cymdeithasol yn fwy na dim ond bod yn gyson â'ch swyddi ar-lein. Mae'n rhaid i chi feddwl am gynnwys sy'n greadigol ac yn ddylanwadol - rhywbeth a fydd yn gwneud i bobl fod eisiau gweithredu. Gall fod mor syml â rhywun sy'n rhannu'ch post neu'n dechrau trosi. Nid yw ychydig o hoff a sylwadau yn ddigon. Wrth gwrs, y nod yw mynd yn firaol ond beth ddylid ei wneud i gyflawni