Rhesymau Pam Mae Pobl yn Dad-ddilyn Brandiau Ar Twitter

Efallai mai hwn yw un o'r ffeithluniau mwyaf doniol hynny Highbridge wedi gwneud hyd yn hyn. Rydyn ni'n gwneud tunnell o ffeithluniau i'n cleientiaid, ond pan ddarllenais yr erthygl yn eConsultancy ar pam mae pobl yn dad-ddilyn ar Twitter, meddyliais ar unwaith y gallai fod yn ffeithlun difyr iawn. Cyflawnodd ein dylunydd ffeithlun y tu hwnt i'n breuddwydion gwylltaf. Ydych chi'n rhy swnllyd ar Twitter? Ydych chi'n gwthio gormod o werthiannau? Ydych chi'n sbamio pobl yn ddigywilydd? Neu yn

Beth Yw Llwyfan Rheoli Asedau Digidol (DAM)?

Mae rheoli asedau digidol (DAM) yn cynnwys tasgau rheoli a phenderfyniadau ynghylch amlyncu, anodi, catalogio, storio, adalw a dosbarthu asedau digidol. Mae ffotograffau digidol, animeiddiadau, fideos a cherddoriaeth yn enghraifft o feysydd targed rheoli asedau cyfryngau (is-gategori o DAM). Beth Yw Rheoli Asedau Digidol? Rheoli asedau digidol DAM yw'r arfer o weinyddu, trefnu a dosbarthu ffeiliau cyfryngau. Mae meddalwedd DAM yn galluogi brandiau i ddatblygu llyfrgell o luniau, fideos, graffeg, PDFs, templedi, ac eraill

Beth Yw Ôl-gysylltu? Sut i Gynhyrchu Backlinks o Ansawdd Heb Roi Eich Parth Mewn Perygl

Pan glywaf rywun yn sôn am y gair backlink fel rhan o strategaeth farchnata ddigidol gyffredinol, rwy'n tueddu i cringe. Byddaf yn esbonio pam trwy'r post hwn ond rwyf am ddechrau gyda rhywfaint o hanes. Ar un adeg, arferai peiriannau chwilio fod yn gyfeirlyfrau mawr a luniwyd yn bennaf ac a archebwyd yn debyg iawn i gyfeiriadur. Newidiodd Algorithm Pagerank Google y dirwedd chwilio oherwydd ei fod yn defnyddio dolenni i'r dudalen gyrchfan fel pwysau o bwysigrwydd. A

Beth yw Bwriad Ymadael? Sut mae'n cael ei Ddefnyddio i Wella Cyfraddau Trosi?

Fel busnes, rydych chi wedi buddsoddi tunnell o amser, ymdrech ac arian i ddylunio gwefan neu wefan e-fasnach wych. Mae bron pob busnes a marchnatwr fel ei gilydd yn gweithio'n galed i gael ymwelwyr newydd i'w gwefan ... maent yn cynhyrchu tudalennau cynnyrch hardd, tudalennau glanio, cynnwys, ac ati Cyrhaeddodd eich ymwelydd oherwydd eu bod yn meddwl bod gennych yr atebion, y cynhyrchion, neu'r gwasanaethau yr oeddech yn eu chwilio canys. Ond gormod o weithiau, mae'r ymwelydd hwnnw'n cyrraedd ac yn darllen pob un ohonyn nhw