9 Gwneuthurwr a Llwyfannau Infograffig Ar-lein

Mae'r diwydiant ffeithluniau'n ffrwydro a nawr rydyn ni'n gweld rhai offer newydd i helpu. Ar hyn o bryd, mae asiantaethau ffeithluniau yn codi rhwng $ 2k a $ 5k i ymchwilio, dylunio a hyrwyddo ffeithlun gwych. Bydd yr offer hyn yn gwneud datblygu eich ffeithluniau yn llawer llai costus, yn haws eu dylunio a'u cyhoeddi, ac mae rhai'n cynnwys modiwlau adrodd i weld pa mor dda y mae eich ffeithluniau'n cael eu dosbarthu a'u hyrwyddo. Mae rhai ohonyn nhw ychydig yn ifanc felly efallai y bydd yn rhaid i chi ddelio