GRIN: Rheoli Eich Marchnata Dylanwadwr E-Fasnach Yn y Llwyfan Rheoli Crëwyr O'r Dechrau i'r Diwedd Hwn

Nid yw'r brandiau cartref diweddaraf yn cael eu creu trwy hysbysebu torfol hen ysgol - maen nhw wedi'u hadeiladu ochr yn ochr â chrewyr cynnwys. Brandiau sy'n defnyddio crewyr cynnwys fel storïwyr brand bellach yw'r enwau ar wefusau pawb. A sut maen nhw'n ei wneud? Ni ellir ei brynu. Ni ellir ei ffugio. Rhaid ei adeiladu, un berthynas wir greawdwr ar y tro. Beth yw Rheolaeth Creawdwr? Mae rheolaeth crewyr yn cyfuno'r holl farchnata sy'n cyrraedd y defnyddiwr trwy grewyr yn un fframwaith a datrysiad

CYNLLUNIO: Diwallu Anghenion Cynllunio Rheolwyr Fideo Cymdeithasol

Mae llawer o sefydliadau yn symud gêr i gymryd agwedd fideo-gyntaf at gynnwys cymdeithasol. Pam? Mae fideo yn cynhyrchu 1200% yn fwy o gyfranddaliadau na chynnwys sy'n seiliedig ar ddelweddau a thestun. WordStream – 75 Ystadegau Marchnata Fideo syfrdanol Gall y newid hwn fod yn broffidiol i rai, ond gallai eraill gael trafferth gyda diweddariadau algorithm, yn ogystal ag aros ar ben tueddiadau mewn amgylchedd cyflym, a threfnu a rheoli cynnwys ar draws nifer o lwyfannau. Mae gormod o syniadau da wedi cael eu gadael ar ôl oherwydd yno

10 Ffordd I Ddod o Hyd i'r Dylanwadwyr Perffaith Ar Gyfer Eich Brand

Fel busnes, rydych chi'n gwybod bod marchnata dylanwadwyr yn rhan bwysig o'ch strategaeth farchnata. Wedi'r cyfan, mae 92% o ddefnyddwyr yn ymddiried yn y cyfryngau a enillir yn fwy nag unrhyw fath arall o hysbysebu, a gall marchnata dylanwadwyr ddarparu cymaint â ROI 11x yn uwch na mathau traddodiadol o farchnata digidol. Ond gyda chymaint o opsiynau ar gael, gall fod yn anodd darganfod sut i ddod o hyd i'r dylanwadwyr perffaith ar gyfer eich brand. Dyma 10 awgrym i'ch helpu chi i ddod o hyd iddo

8 Offer ar gyfer Ymchwil Farchnata sy'n Berthnasol i'ch Niche

Mae'r byd yn newid yn gyson ac mae marchnata yn newid yn ei sgil. Ar gyfer marchnatwyr, mae'r datblygiad hwn yn ddarn arian dwy ochr. Ar y naill law, mae'n gyffrous dal i fyny â thueddiadau marchnata yn barhaus a meddwl am syniadau newydd. Ar y llaw arall, wrth i fwy a mwy o feysydd marchnata godi, mae marchnatwyr yn dod yn brysurach - mae angen inni drin strategaeth farchnata, cynnwys, SEO, cylchlythyrau, cyfryngau cymdeithasol, llunio ymgyrchoedd creadigol, ac ati. Yn ffodus, mae gennym farchnata

Ydych Chi'n Gwneud Marchnata Instagram yn Anghywir? Canolbwyntiwch ar Ddilysrwydd!

Yn ôl y rhwydwaith ei hun, mae gan Instagram fwy nag 1 biliwn o ddefnyddwyr gweithredol ar hyn o bryd, a bydd y nifer hwnnw'n sicr yn parhau i dyfu. Roedd mwy na 71% o'r Americanwyr 18 i 29 oed yn defnyddio Instagram yn 2021. Ar gyfer 30 i 49 oed, roedd 48% o Americanwyr yn defnyddio Instagram. At ei gilydd, mae dros 40% o Americanwyr yn nodi eu bod yn defnyddio Instagram. Mae hynny'n enfawr: Pew Research, Defnydd Cyfryngau Cymdeithasol yn 2021 Felly os ydych chi'n chwilio