GRIN: Rheoli Eich Marchnata Dylanwadwr E-Fasnach Yn y Llwyfan Rheoli Crëwyr O'r Dechrau i'r Diwedd Hwn

Nid yw'r brandiau cartref diweddaraf yn cael eu creu trwy hysbysebu torfol hen ysgol - maen nhw wedi'u hadeiladu ochr yn ochr â chrewyr cynnwys. Brandiau sy'n defnyddio crewyr cynnwys fel storïwyr brand bellach yw'r enwau ar wefusau pawb. A sut maen nhw'n ei wneud? Ni ellir ei brynu. Ni ellir ei ffugio. Rhaid ei adeiladu, un berthynas wir greawdwr ar y tro. Beth yw Rheolaeth Creawdwr? Mae rheolaeth crewyr yn cyfuno'r holl farchnata sy'n cyrraedd y defnyddiwr trwy grewyr yn un fframwaith a datrysiad

Aspire: Y Llwyfan Marchnata Dylanwadol ar gyfer Brandiau Shopify Twf Uchel

Os ydych chi'n ddarllenwr brwd o Martech Zone, gwyddoch fod gen i deimladau cymysg ar farchnata dylanwadwyr. Nid fy marn i ar farchnata dylanwadwyr yw nad yw'n gweithio ... yw bod angen ei weithredu a'i olrhain yn dda. Mae yna ychydig o resymau pam: Ymddygiad Prynu - Gall dylanwadwyr adeiladu ymwybyddiaeth brand, ond nid o reidrwydd yn argyhoeddi ymwelydd i brynu mewn gwirionedd. Mae hynny'n anodd ... lle efallai na fydd y dylanwadwr yn cael ei ddigolledu'n iawn

Shoutcart: Ffordd Syml I Brynu Gweiddi Gan Ddylanwadwyr Cyfryngau Cymdeithasol

Mae sianeli digidol yn parhau i dyfu ar gyfradd gyflym, her i farchnatwyr ym mhobman wrth iddynt benderfynu beth i'w hyrwyddo a ble i hyrwyddo eu cynhyrchion a'u gwasanaethau ar-lein. Wrth i chi geisio cyrraedd cynulleidfaoedd newydd, mae yna sianeli digidol traddodiadol fel cyhoeddiadau diwydiant a chanlyniadau chwilio ... ond mae yna ddylanwadwyr hefyd. Mae marchnata dylanwadwyr yn parhau i dyfu mewn poblogrwydd oherwydd bod dylanwadwyr wedi tyfu a churadu eu cynulleidfa a'u dilynwyr yn ofalus dros amser. Mae gan eu cynulleidfa

Publicfast: Dewch o Hyd i Ddylanwadwyr, Adeiladu Ymgyrchoedd, a Chanlyniadau Mesur

Mae fy nghwmni'n gweithio gyda gwneuthurwr ar hyn o bryd sy'n edrych i ddatblygu brand, adeiladu eu safle e-fasnach, a marchnata eu cynhyrchion ar gyfer defnyddwyr sy'n cael eu danfon gartref. Mae'n dechnoleg yr ydym wedi'i defnyddio yn y gorffennol ac un ffactor allweddol wrth ehangu eu cyrhaeddiad oedd nodi micro-ddylanwadwyr, dylanwadwyr wedi'u targedu'n ddaearyddol, a dylanwadwyr diwydiant i helpu i godi ymwybyddiaeth a gyrru caffael. Mae marchnata dylanwadwyr yn parhau i dyfu, ond mae'r canlyniadau fel arfer yn cyd-fynd yn uniongyrchol â

Barn: The Who, What and Which of Dylanwad Marchnata

Mae rhai llwyfannau technoleg marchnata yn heneiddio fel gwin mân wrth iddynt barhau i ddadflino'r materion sy'n plagio marchnatwyr. Ymddengys mai syniadau yw un o'r llwyfannau hynny. Pan wnaethon ni swydd ychydig flynyddoedd yn ôl, roedd yn blatfform bach neis a roddodd ddylanwad yn ôl pwnc a pherson - yn ddefnyddiol iawn ar y pryd. Flynyddoedd yn ddiweddarach ac mae'n llwyfan marchnata cynhwysfawr a all helpu i ddatblygu strategaethau cynnwys i gorfforaethau gael awdurdod ynddynt