HypeAuditor: Eich Stack Marchnata Dylanwadol Ar gyfer Instagram, YouTube, TikTok, neu Twitch

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydw i wir wedi cynyddu fy mentrau marchnata cysylltiedig a dylanwadol. Rwy'n eithaf dethol wrth weithio gyda brandiau - gan sicrhau nad yw'r enw da rydw i wedi'i adeiladu yn cael ei faeddu wrth osod disgwyliadau gyda'r brandiau ar sut y byddaf o bosibl yn gallu cynorthwyo. Mae dylanwadwyr yn ddylanwadol yn unig oherwydd bod ganddyn nhw gynulleidfa sy'n ymddiried, yn gwrando ac yn gweithredu ar eu newyddion neu eu hargymhellion a rennir. Dechreuwch werthu crap ac rydych chi'n mynd i golli

Disgwylir Tueddiadau Marchnata Dylanwadol yn 7

Wrth i'r byd ddod i'r amlwg o'r pandemig a'r canlyniad a adawyd yn ei sgil, bydd marchnata dylanwadwyr, nid yn wahanol i fwyafrif helaeth o ddiwydiannau, yn newid. Wrth i bobl gael eu gorfodi i ddibynnu ar rithwir yn lle profiadau personol a threulio mwy o amser ar rwydweithiau cymdeithasol yn lle digwyddiadau a chyfarfodydd personol, yn sydyn cafodd marchnata dylanwadwyr ei hun ar flaen y gad o ran cyfle i frandiau gyrraedd defnyddwyr trwy'r cyfryngau cymdeithasol yn ystyrlon a dilys

Dilynwyr Zombie: Mae'r Meirw'n Cerdded ym Myd Marchnata Dylanwadwyr

Rydych chi'n dod ar draws proffil cyfryngau cymdeithasol gyda chyfrif dilynwyr uwch na'r cyfartaledd, miloedd o bobl yn hoffi, a phrofiad blaenorol o bartneriaeth brand - twyllo neu drin? Gyda nifer yr ymgyrchoedd marchnata dylanwadwyr yn parhau i gynyddu, nid yw'n rhy anghyffredin i frandiau ddioddef twyll twyll cyfrifon o'r fath gyda dilynwyr ffug a chynulleidfa anetentig. Yn ôl yr Hwb Marchnata Dylanwadwyr: Disgwylir i farchnata dylanwadwyr dyfu i oddeutu $ 9.7B yn 2020.