Dilynwyr Zombie: Mae'r Meirw'n Cerdded ym Myd Marchnata Dylanwadwyr

Rydych chi'n dod ar draws proffil cyfryngau cymdeithasol gyda chyfrif dilynwyr uwch na'r cyfartaledd, miloedd o bobl yn hoffi, a phrofiad blaenorol o bartneriaeth brand - twyllo neu drin? Gyda nifer yr ymgyrchoedd marchnata dylanwadwyr yn parhau i gynyddu, nid yw'n rhy anghyffredin i frandiau ddioddef twyll twyll cyfrifon o'r fath gyda dilynwyr ffug a chynulleidfa anetentig. Yn ôl yr Hwb Marchnata Dylanwadwyr: Disgwylir i farchnata dylanwadwyr dyfu i oddeutu $ 9.7B yn 2020.

Sut Mae Julius Yn Cynyddu'r ROI Marchnata Dylanwadwyr

Marchnata dylanwadwyr yw'r math o gaffaeliad ar-lein sy'n tyfu gyflymaf. Mae yna reswm da - mae data diweddar yn profi ROI ymgyrchoedd marchnata dylanwadwyr: Mae wyth deg dau y cant o ddefnyddwyr yn debygol o ddilyn argymhelliad a wnaed gan ddylanwadwr ac mae pob $ 1 sy'n cael ei wario ar ddylanwad dylanwad marchnata yn dychwelyd $ 6.50 Dyna pam yr amcangyfrifir cyfanswm gwariant marchnata dylanwadwyr. i gynyddu o $ 1 biliwn i $ 5-10 biliwn yn y pum mlynedd nesaf. Ond, hyd yma, yn gweithredu ymgyrchoedd marchnata dylanwadwyr cymhellol