A yw Ymddygiad Siopa Milflwyddol Mewn gwirionedd yn Wahanol?

Weithiau byddaf yn griddfan pan glywaf y term milflwyddol mewn sgyrsiau marchnata. Yn ein swyddfa, mae millennials yn fy amgylchynu felly mae ystrydebau moeseg gwaith a hawl yn gwneud i mi gringe. Mae pawb rydw i'n gwybod bod oedran yn chwalu eu casgen ac yn optimistaidd yn eu dyfodol. Rwy'n caru millennials - ond nid wyf yn credu eu bod wedi'u chwistrellu â llwch hud sy'n eu gwneud yn rhy wahanol i unrhyw un arall. Mae'r millennials dwi'n gweithio gyda nhw'n ddi-ofn ... yn debyg iawn

Sut Mae Julius Yn Cynyddu'r ROI Marchnata Dylanwadwyr

Marchnata dylanwadwyr yw'r math o gaffaeliad ar-lein sy'n tyfu gyflymaf. Mae yna reswm da - mae data diweddar yn profi ROI ymgyrchoedd marchnata dylanwadwyr: Mae wyth deg dau y cant o ddefnyddwyr yn debygol o ddilyn argymhelliad a wnaed gan ddylanwadwr ac mae pob $ 1 sy'n cael ei wario ar ddylanwad dylanwad marchnata yn dychwelyd $ 6.50 Dyna pam yr amcangyfrifir cyfanswm gwariant marchnata dylanwadwyr. i gynyddu o $ 1 biliwn i $ 5-10 biliwn yn y pum mlynedd nesaf. Ond, hyd yma, yn gweithredu ymgyrchoedd marchnata dylanwadwyr cymhellol

13 Ffyrdd y Mae Cynnwys yn cael ei Ariannu Ar-lein

Cysylltodd ffrind da â mi yr wythnos hon a dywedodd fod ganddo berthynas a oedd â safle a oedd yn cael traffig sylweddol ac roeddent am weld a oedd modd i monetizing y gynulleidfa. Yr ateb byr ydy ydy ... ond dwi ddim yn credu bod mwyafrif y cyhoeddwyr bach yn cydnabod y cyfle na sut i wneud y mwyaf o broffidioldeb yr eiddo maen nhw'n berchen arno. Rydw i eisiau dechrau gyda'r ceiniogau ... yna gweithio i mewn

Lumanu: Dewch o Hyd i Ddylanwadwyr a Darganfod Cynnwys Dylanwadol

Mae'n hollbwysig ymestyn cyrhaeddiad eich cynnwys. P'un a ydych chi'n ceisio tyfu eich safleoedd organig trwy gael cyfeiriadau at eich cynnwys a'i gysylltu â gwefannau awdurdod uchel, p'un a ydych chi'n ceisio ehangu eich cyrhaeddiad cymdeithasol i gynulleidfaoedd perthnasol, neu a ydych chi'n ceisio adeiladu awdurdod yn eich diwydiant trwy gael sôn gan rywun am ddylanwad ... mae marchnata dylanwadwyr yn hanfodol. Mae marchnata dylanwadwyr wedi'i rannu'n ddwy gydran hanfodol Pwy yw'r dylanwadwyr hynny