Y Wers Cysylltiadau Cyhoeddus a Ddysgon ni Wrth Gyflwyno Ein Stori

Flynyddoedd yn ôl ysgrifennais bost ar fecaneg sut i ysgrifennu traw o fy safbwynt i fel cyhoeddiad. Un o'r pethau olaf y soniaf amdanynt yn yr erthygl yw bod yn rhaid iddo fod yn berthnasol i'n cynulleidfa. Rydw i'n mynd i fynd gam ymhellach a dweud, gyda'r holl leiniau sŵn a crap allan yna, bod cyfle enfawr i PR da chwynnu trwy'r annibendod a bwrw ymlaen