Ailfeddwl Effaith Cyfryngau Cymdeithasol ar Draffig a Masnach

Rydym yn parhau i addysgu busnesau ar y myth o briodoli a'r effaith dan-adrodd y mae'r cyfryngau cymdeithasol yn ei chael ar draws ymdrechion marchnata. Oherwydd bod technoleg yn brin ac mae'n anodd priodoli gwerthiannau i'r cyfryngau cymdeithasol nid yw hynny'n golygu nad yw'n digwydd. Mewn gwirionedd, mae'r ystadegau'n siarad â'r gwrthwyneb: mae 71% o ddefnyddwyr yn fwy tebygol o brynu ar sail atgyfeiriadau cyfryngau cymdeithasol Dywedodd 78% o'r ymatebwyr fod swyddi cyfryngau cymdeithasol companie yn effeithio ar eu