14 Strategaethau ar gyfer Cynyddu Refeniw ar Eich Safle E-Fasnach

Bore 'ma fe wnaethon ni rannu 7 strategaeth ar gyfer cynyddu gwariant cwsmeriaid yn eich lleoliad manwerthu. Mae yna dechnegau y dylech chi fod yn eu defnyddio ar eich gwefan e-fasnach hefyd! Rhannodd Dan Wang erthygl ar gamau y gallwch eu cymryd i gynyddu gwerth troliau eich siopwr yn Shopify ac mae ReferralCandy wedi darlunio’r gweithredoedd hynny yn yr ffeithlun hwn. 14 Strategaethau ar gyfer Cynyddu Refeniw ar Eich Safle E-Fasnach Gwella dyluniad eich siop trwy gasglu adborth a phrofi